Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, november 2010, “De meldingsprocedure bij de NMa en de ontheffing daarvan in de insolventietransactiepraktijk”

24 november 2010

Voor het tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk schreven Silvia Vinken en Minos van Joolingen een artikel over de meldingsprocedure bij de NMa en de ontheffing daarvan in de insolventietransactiepraktijk.

In deze bijdrage zoomen zij in op een specifiek onderdeel van het concentratietoezicht bij een doorstart:
de ontheffingsmogelijkheid van art. 40 Mw. Eerst zetten wij het wettelijk kader uiteen waarbinnen het concentratietoezicht in Nederland plaatsvindt en wat daarin de rol van de NMa is. Vervolgens beschrijven wij hoe de NMa de afgelopen tien jaar in haar besluitvormingspraktijk invulling heeft gegeven aan de mogelijkheid een ontheffing te verlenen wegens gewichtige redenen. Beoogd wordt curatoren en adviseurs een kort overzicht te geven van de toepassing van art. 40 Mw als handvat in de insolventietransactiepraktijk.

Klik op onderstaande bijlage om het gehele artikel te lezen.

Download bijlage: FIP Meldingsprocedure NMa en ontheffing insolventietransactiepraktijk (PDF, 114 KB)

Meer weten?

Mail vrijblijvend Minos van Joolingen

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven