Tijdig aanhangig maken van een huurbeëindigingsprocedure?

18 oktober 2009

Hoge Raad 12 juni 2009. In deze zaak had Aldi een huurovereenkomst met betrekking tot een cafetaria opgezegd tegen 1 januari 2005. Aangezien de huurder deze huuropzegging niet had geaccepteerd (zoals te doen gebruikelijk) begon Aldi op 21 juli 2005 een procedure tot beëindiging van de huurovereenkomst. Het gerechtshof Arnhem oordeelde dat dit te laat was, de procedure had vòòr 1 januari aanhangig gemaakt moeten worden. 

Deze uitspraak zorgde voor de nodige ophef, diverse verhuurders zagen hun huurbeëindigingsprocedures in rook opgaan. De Hoge Raad oordeelde echter anders en maakte korte metten met de uitspraak van het gerechtshof Arnhem. Nu de wet geen termijn bevat voor de instelling van een huurbeëindigingsprocedure is een verhuurder – aldus de Hoge Raad – ook niet verplicht deze in te stellen vòòr de datum waartegen is opgezegd.

Menig verhuurder kan nu weer opgelucht ademhalen.