Terecht ingreep in verkeersboetes

expertise:

Arbeidsrecht

04 augustus 2008

De werkgever mag verkeersboetes die aan de werkgever als kentekenhouder zijn opgelegd voor door werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden begane verkeersovertredingen op hen verhalen. 

Tot die slotsom kwam in juni de Hoge Raad. Dat de werkgever niet overal voor aansprakelijk is, lijkt mij een gezonde ontwikkeling in de verhouding tussen werkgever en werknemer, zoals ook al geldt bij de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen.

Bron: FD 31 juli 2008