Terecht bestuursdwang na het schoonspuiten van asbesthoudende golfplaten

expertise:

Vastgoed, Bouw & Omgeving

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

21 november 2011

Bij het bewerken van asbesthoudende golfplaten met een hogedrukspuit komen asbestvezels vrij. Burgemeester en wethouders gelasten de rechthebbende om onder aanzegging van bestuursdwang de (gehele) golfplaten dakbedekking van de schuur in kwestie te laten verwijderen door een SC 530 gecertificeerd bedrijf. De rechthebbende op de schuur wil slechts de golfplaten verwijderen die met een hogedrukspuit zijn bewerkt en gaat in beroep. Nadat de rechtbank het beroep ongegrond heeft verklaard, vindt de eiser in kwestie ook geen gewillig oor bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo blijkt uit de uitspraak van 21 september jl.. Doorslaggevend is daarbij dat een uitgebracht (inventarisatie)rapport geen duidelijk onderscheid maakt tussen bewerkte en onbewerkte platen en dat evenmin is aangetoond dat een deel van het dak geen asbest zou bevatten.

De eigenaar had aangevoerd dat het college van B&W niet bevoegd was hem een last onder bestuursdwang op te leggen om de gehele golfplaten dakbedekking van de schuur op het perceel te verwijderen. In een (inventarisatie)rapport dat in zijn opdracht was gemaakt, was volgens hem niet uitdrukkelijk gesteld dat de gehele golfplaten dakbedekking van de schuur verwijderd moet worden. Slechts de golfplaten waarvan door de bewerking met een hogedrukspuit asbestvezelbundels zijn vrijgekomen moeten volgens hem worden verwijderd. Bovendien bestond volgens de eiser een deel van het dak bestond uit plastic golfplaten zonder asbesthoudende stoffen, die derhalve geen gevaar van vrijkomend asbest opleverden.

De Afdeling oordeelt dat bij het bestuursdwangbesluit mocht worden uitgegaan van het in opdracht van eiser uitgebrachte rapport. Daarin wordt geadviseerd om de golfplaten op het dak van de schuur zo spoedig mogelijk te saneren om blootstellingrisico’s aan asbest te voorkomen. In dit rapport geen onderscheid wordt gemaakt tussen met een hogedrukspuit bewerkte en onbewerkte golfplaten. De stelling dat een deel van de golfplaten geen gevaar van vrijkomend asbest opleverde, is ook niet met een deskundigenrapport gestaafd. Het college mocht daarom verwijdering van het volledige golfplaten dak verlangen.