Spullen geven kraker geen huisrecht

29 mei 2013

Krakers die in 2009 in Breda panden aan de Sint Ignatiusstraat bezetten, konden zich niet beroepen op huisrecht. Uitsluitend de aanwezigheid van huiselijk spullen is daarvoor onvoldoende. Bovendien komt de eigenaar nog gebruiksbescherming toe ook al was het pand bestemd voor de sloop. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag. Eerder kwam het hof in Den Bosch tot hetzelfde oordeel.

Het betreffende appartementencomplex was gedurende zo’n zeven uur gekraakt. De krakers hadden nog slechts enkele huiselijke spullen naar binnen gebracht zoals kookgerei, slaapspullen, tafels en stoelen. De krakers vinden dat daaruit blijkt  dat zij  het bezette pand als woning in bezit hadden genomen. Het hof zag dat anders en wordt daarin door de Hoge Raad gesteund. Terwijl het kraken nog gaande was arriveerde de politie al en vorderde direct het vertrek van de krakers. Korte tijd later heeft de politie de krakers aangehouden en de gekraakte panden weer ontruimd. Uit die bijzondere omstandigheden kon het hof inderdaad afleiden dat het gekraakte pand nooit feitelijk door de krakers als woning is gebruikt. Van huisrecht was dus geen sprake.

De krakers stellen in cassatie ook dat de eigenaar van het pand, woningbouwvereniging Laurentius geen zogenoemde ‘verlengde gebruiksbescherming’ zou toekomen. Dit omdat de woningbouwvereniging van plan was de panden wegens betonrot te slopen. Deze bijzondere door de wet geboden gebruiksbescherming zou alleen gelden als een gebruiker het betreffende pand weer als woonruimte beschikbaar wil stellen, zo menen de krakers. Die opvatting is niet juist. De sloopplannen betekenden niet dat  de woningbouwvereniging afstand had gedaan van haar rechten met betrekking tot het pand, en stonden bescherming daardoor niet in de weg, zoals het hof terecht oordeelde.

Het hof veroordeelde de krakers tot voorwaardelijke geldboetes vanwege het negeren van een politiebevel tot ontruiming en het tegen de wet in bezetten van een pand (uitspraken niet gepubliceerd op rechtspraak.nl).

Dezelfde uitspraak werd tevens gedaan in 18 aanverwante zaken.

(Bron: www.rechtspraak.nl)

Zie: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Nieuws/Pages/Nog-geen-huisrecht-kraker-door-alleen-huiselijke-spullen.aspx