Speciale rechtbank voor handelsconflicten

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

05 oktober 2014

De Raad voor de rechtspraak gaat zich inzetten voor de oprichting van een “commercial court”: een speciale rechtbank die grote (inter)nationale handelsgeschillen binnen een paar maanden tijd deskundig af zal doen.

De rechtspraak blijft in beweging. Op de Dag van de Rechtspraak (11 september jl.) bepleitten deskundigen dat een sterke handelseconomie afhankelijk is van goede rechtspraak. Bedrijven moeten in geval van een conflict, waarmee vaak grote financiële belangen zijn gemoeid, kunnen rekenen op hoogwaardige geschilbeslechting. Kernwoorden die daarbij worden genoemd zijn: ‘efficiënt, Engelstalig en met harde deadlines’.

Nederland beschikt over rechters die grote deskundigheid hebben op het gebied van intellectueel eigendom, vervoersrecht en ondernemingsrecht. In een commercial court zal deze expertise worden verenigd en optimaal worden aangewend. De verwachting is dat internationale partijen vaker hun geschillen zullen voorleggen aan rechters in Nederland. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de economie en werkgelegenheid, maar zal ook de kwaliteit van de Nederlandse advocatuur en rechtspraak ten goede komen, zo wordt gesteld.

Het plan staat vooralsnog in de kinderschoenen. Tijdens De Dag van de Rechtspraak riep Frits Bakker, voorzitter van de Raad van de rechtspraak, de advocatuur, het bedrijfsleven en de overheid op de oprichting van zo’n commercial court ‘voluit te steunen’. De Nederlandse Orde van Advocaten en De Vereeniging Handelsrecht hebben al aangegeven de plannen toe te juichen.

Zie ook: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Nieuws/Pages/Rechtspraak-zet-in-op-speciale-rechtbank-voor-handelsconflicten.aspx