Spreek je uit! Een proces voeren in het Engels voor de rechtbank van Rotterdam

25 november 2015

Vanaf 1 januari 2016 gaat de Rechtbank van het district Rotterdam partijen toestaan om in het Engels te procederen. Voor nu is dit proefproject beperkt tot bepaalde soorten civiele zaken. De zaken die in aanmerking komen betreffen het maritiem recht, transportrecht en internationale verkoop van goederen.

De haven van Rotterdam is een grote Europese haven. Deze trekt internationale en wereldwijde bedrijven aan. Veel van deze organisaties gebruiken het Engels als hun voertaal. Natuurlijk kunnen er door de economische activiteit geschillen ontstaan. De Maritieme Kamer van de Rechtbank Rotterdam is gespecialiseerd in enkele van deze procedures. Recent hebben de Nederlandse rechters van de Maritieme Kamer een proefproject goedgekeurd dat het gebruik van Engels als werktaal mogelijk maakt.

De Rechtbank Rotterdam legt de reden voor deze stap uit:

“Het belangrijkste doel van de proef is om na te gaan of processen die in het Engels worden gevoerd, voldoen aan een behoefte die bestaat in de internationale handel. De pilot zal anderhalf jaar duren. Sinds afgelopen oktober is de Rechtbank Rotterdam begonnen met het publiceren van samenvattingen in het Engels van civiele uitspraken van zijn Maritieme Kamer. Deze uitspraken hebben vaak betrekking op het maritiem recht, transportrecht en internationale handel. Deze zaken hebben internationale betekenis. Door samenvattingen in het Engels te verstrekken, stelt de rechtbank ook buitenlandse bedrijven, juridische onderzoekers en advocaten in staat om zich te informeren over relevante uitspraken.”

Let op, dit is nog steeds een proefproject, dus er zijn strenge beperkingen:

– Het moet gaan om rechtszaken ten gronde die zijn ingesteld met een dagvaarding (eis tot dagvaarding).
– In materiële zin moet het geschil betrekking hebben op maritiem en transportrecht of de internationale verkoop van goederen.
– Het geschil moet (uitsluitend) zijn tussen professionele partijen, die allemaal instemmen met en verzoeken om het gebruik van het Engels (in plaats van Nederlands of Fries).
– Ze moeten worden vertegenwoordigd door leden van de Nederlandse balie.
– Op dit moment is de Rechtbank Rotterdam (afdeling privaatrecht) de enige Nederlandse rechtbank die procederen in het Engels toestaat.
– De zaak moet worden gestart in de periode van 1 januari 2016 tot 1 juli 2017.

De Rechtbank Rotterdam heeft speciale Procedure Regels gepubliceerd voor het voeren van juridische procedures in het Engels (gewijzigde procedure zoals verwezen in artikel 1.4 van het Nationaal Procesreglement). Deze zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. De Procedure Regels geven aan onder welke omstandigheden men Nederlands mag gebruiken of moet uitwijken naar het Engels.

Het zal interessant zijn om te zien of dit proefproject succesvol is. Gezien het feit dat in Nederland de Rechtbank van het district Rotterdam ook de bevoegde rechtbank is om bepaalde beroepen in concurrentiezaken te horen, die ook vaak internationale partijen betrekken, is het mogelijk dat het proefproject zowel in tijd als in het soort zaken dat het omvat (bijvoorbeeld concurrentiegeschillen) wordt uitgebreid.

Vragen over procederen in het Engels voor Nederlandse rechtbanken?

Aarzel niet om contact op te nemen met onze advocaten, waaronder Adriaan Buyserd (contactgegevens, LinkedIn).