Softwarekoper wordt beter beschermd

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

21 mei 2012

Het lijkt vanzelfsprekend dat de aanschaf van software – op bijvoorbeeld een DVD of via een download – juridisch wordt gezien als een koopovereenkomst. De vraag of het kooprecht van toepassing is op de aanschaf van software met gebruik voor onbepaalde tijd, is echter pas op 27 april 2012 door de Hoge Raad beantwoord.

Paula Kemp schreef hierover een artikel voor Computable.nl, het platform voor ICT-professionals.