Sodexo ontsnapt aan de gevolgen na ‘cruciale rekenfout’ – een bijna rampzalige rekenequivalent

03 april 2014

In 2013 schreef Sodexo zich in voor een taak ten gunste van een kerndepartement van het Ministerie van Economische Zaken en ook voor een taak voor restauratieve voorzieningen ten behoeve van de Rechtspraak. In de eerste aanbestedingsprocedure werd de opdracht gegund aan Sodexo. Drie maanden na de gunning en slechts vier weken voorafgaand aan de uitvoering van deze opdracht ontdekte Sodexo een cruciale rekenfout in haar inschrijving, waardoor zij jaarlijks een verlies van € 250.000 op de opdracht zou lijden. Omdat deze rekenfout de redelijkheid van de inschrijving in het geding bracht, kon Sodexo niet voldoen aan haar verplichtingen.

Vanzelfsprekend was de Staat hier niet blij mee en besloot de overeenkomst met EZ direct te ontbinden en Sodexho aansprakelijk te stellen voor de schade. Verder werd Sodexo uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure voor de restauratieve voorzieningen ten behoeve van de Rechtspraak op grond van een ernstige beroepsfout.

Bij een uitspraak van 18 februari 2014 sprak de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag zich uit over de rechtmatigheid van de ontbinding van de overeenkomst en de uitsluiting van Sodexo wegens een ernstige beroepsfout. De rechter beoordeelde deze situatie als een verlies van professionele geloofwaardigheid vanwege de handelswijze van Sodexo.

Desondanks concludeerde de voorzieningenrechter dat de Staat het recht had om de overeenkomst te ontbinden, aangezien de Staat mocht verwachten dat Sodexo de overeenkomst niet zou kunnen nakomen. Wat betreft de uitsluiting van de tweede aanbestedingsprocedure oordeelde de voorzieningenrechter dat de eerste procedure geen ‘ernstige beroepsfout’ betrof waardoor Sodexo kon worden uitgesloten. De belangrijkste overwegingen voor dit besluit waren de volgende punten:

1. de niet-nakoming van de overeenkomst is geen gevolg van een bewuste beslissing van Sodexo;
2. het is onwaarschijnlijk dat de beroepsfout het resultaat is van opzet of ernstige nalatigheid;
3. Sodexo heeft de Staat niet doelbewust willen misleiden.

Daaruit volgt dat de inschrijving van Sodexo alsnog moet worden overwogen in het kader van de (her)beoordeling van deze aanbestedingsprocedure voor de Rechtspraak.

Wil je meer weten? Mail dan gerust naar Martijn Jongmans of Stéphanie Groothedde . En wil je op de hoogte blijven? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.