Seminar ‘BIM, de toekomst in de bouw?’

04 augustus 2014

Op donderdag 3 juli 2014 heeft er bij BANNING een seminar plaatsgevonden over de juridische aspecten van bouwen met Building Information Modeling (BIM). Juridisch is er nog weinig geregeld over het gebruik van BIM. Aangeraden wordt om vóóraf duidelijke afspraken te maken zodat achteraf problemen kunnen worden voorkomen.

Allereerst is door Marloes Kuijpers ingegaan op de verschillende ontwikkelingen en de rolverdeling in de bouwsector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LEAN bouwen, ketensamenwerking, alternatieve samenwerkingsvormen en het gebruik van BIM. Voor wat betreft het gebruik van BIM is onder meer aangegeven dat de invulling van de verschillende rollen van de bouwpartners zal veranderen. Partijen die voorheen enkel in de ontwerpfase betrokken waren, zullen zich meer op de uitvoering van het ontwerp moeten richten. Daarnaast zullen uitvoerende partijen bij gebruik van BIM al eerder aan tafel zitten en zich dus in de ontwerpfase al moeten verdiepen in de uitvoeringsdetails. Van belang is om vóóraf duidelijke afspraken te maken zodat discussies en problemen later in het bouwproces kunnen worden voorkomen.

Tijdens het seminar heeft Maarten Rijks het gebruik van BIM door een auteursrechtelijke bril bekeken. Doordat meer partijen zich bij gebruik van BIM met het ontwerp van het bouwproject bezighouden, zou de situatie kunnen ontstaan dat sprake is van “co-makersschap”. Bij co-makersschap kunnen verschillende partijen auteursrechtelijke aanspraken verwerven. Dit kan bij wijzingen van het ontwerp en/of verandering van het tot stand gekomen bouwwerk tot problemen leiden. Om die reden is het verstandig om vóórdat er met BIM wordt gewerkt ook duidelijke afspraken te maken over de IE-rechten.

Tenslotte is Sieuwert Bruins Slot tijdens het seminar ingegaan op aansprakelijkheidsverdeling in de bouw. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de aansprakelijkheidsregels in het Burgerlijk Wetboek en de aansprakelijkheidsverdeling in de UAV 2012/UAV-GC 2005.  Er is onder meer uitgebreid stilgestaan bij de waarschuwingsplicht die ook bij gebruik van BIM een rol kan spelen. Ook bij gebruik van BIM zijn fouten immers niet uit te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fouten die ontstaan door foutieve invoering van gegevens, slechte afstemming bij zogenaamde “clash detection” en uitvoeringsfouten. Van belang is om ook over deze onderwerpen duidelijke afspraken te maken voordat er met BIM wordt gewerkt.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het seminar of dit artikel? Neem gerust vrijblijvend contact op met Sieuwert Bruins Slot, Maarten Rijks of Marloes Kuijpers