Sectie EU & Mededinging verzorgt bijdrage in SDU Commentaar Strafvordering

20 oktober 2015

Silvia Vinken en Minos van Joolingen, advocaten Mededingingsrecht bij BANNING, hebben voor de SDU Commentaar Strafvordering (Editie 2015 – 2016) een hoofdstuk geschreven over de alternatieve wijze van afdoening van punitieve delicten, waartoe ook het opsporingsbeleid van de ACM behoort. Het mededingingsrecht valt door de mogelijkheid om aan ondernemingen en bestuurders boetes op te leggen in de punitieve sfeer. In hun bijdrage gaan de auteurs onder meer in detail in op het boetebeleid van de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) en de recente wijzigingen die daarin hebben plaatsgevonden.

Sdu Commentaar Strafvordering biedt een actueel artikelsgewijs commentaar, geordend naar rechtsgebied. Per artikel wordt:

  • De kernproblematiek behandeld.
  • Verwezen naar achterliggende documenten (wetsgeschiedenis, jurisprudentie, literatuur).
  • Verwezen naar nieuwe jurisprudentie.

De praktische commentaren zijn geschreven door 80 gerenommeerde auteurs die naadloos aansluiten op de praktijk.

Klik hier om genoemd hoofdstuk te lezen.

Meer weten over dit onderwerp?

Mail met Silvia Vinken (Contact, LinkedIn) of Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier)

Automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier  onze eBooks en nieuwsbrieven.