Scholen Moeten Hun Huiswerk Overdoen: Een Nieuwe Benadering van Onderwijs in Nederland

03 april 2016

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een waarschuwing uitgegeven aan drie onderwijsinstellingen over de inkoop van leermiddelen en onderwijsdiensten. Scholen zijn gewezen op het belang van correcte naleving van aanbestedingsrecht. Indien scholen nonchalant zijn in dit proces riskeren ze dure procedures en kan het zijn dat ze opnieuw moeten beginnen met het proces, zoals in deze drie zaken het geval was.

Afgelopen jaar hebben de drie betrokken scholen een Europese openbare aanbestedingsprocedure uitgevoerd, waarbij de Aanbestedingswet 2012 van toepassing was. Het doel van deze procedure was een contract te sluiten voor onbepaalde tijd met een marktpartij voor de inkoop van onderwijsdiensten en leermiddelen. Uit deze casussen komen twee belangrijke aandachtspunten voor de praktijk naar voren.

Ten eerste vroegen de scholen zich af of het aan de aanbesteder toegestaan is om geheimhouding en boetes op te leggen met betrekking tot aanbestedingsstukken. In dit kader probeerden de scholen de aanbestedingsstukken alleen onder bepaalde voorwaarden aan marktpartijen beschikbaar te stellen. Bij schending moesten de betrokkenen een forse boete betalen. Dit bleek echter niet toegestaan. De commissie van Aanbestedingsexperts ontving hierover al eerder een klacht van een marktpartij.

Een tweede vraag die rees was wat de maximale looptijd voor een raamovereenkomst is. Het gerechtshof heeft hierover uitspraak gedaan. Onder de overeenkomst kan een aanbestedende dienst diverse overheidsopdrachten plaatsen, onder de voorwaarde dat de raamovereenkomsten zelf door de aanbestedende dienst zijn aanbesteed als een ‘normale overheidsopdracht’. De looptijd van een raamovereenkomst mag geen vier jaar overschrijden, tenzij er uitzonderingen zijn die goed zijn gemotiveerd.

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft uiteindelijk besloten dat de scholen opnieuw aan de slag moeten met aanbesteden. Dit brengt veel gevolgen met zich mee, vooral in termen van tijd, geld en energie.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u de uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 22 maart 2016 raadplegen. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven.

Voor degene die meer willen leren over de nieuwe Aanbestedingswet 2012, we verwelkomen u graag op de BANNING Masterclass Actualiteiten Aanbestedingsrecht die op 12 april 2016 in ’s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. U kunt ook vrijblijvend contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd.