Samenwerkingsprotocol: Een Gedetailleerd Overzicht van de Partnership tussen ACM en Stichting AFM

02 juni 2014

Op 26 mei 2014 is er een belangrijke mijlpaal bereikt in de Nederlandse wetgeving. Een samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in de Staatscourant gepubliceerd. Het protocol, dat de volgende dag van kracht werd, heeft als doel algemene principes voor samenwerking vast te leggen, en maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen tussen de twee organisaties in het kader van hun wettelijke taken.

Het protocol benadrukt dat ACM en AFM zich gezamenlijk inspannen om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken. Dit doen ze door gezamenlijk te werken in situaties waarin hun samenwerking de effectiviteit van het toezicht van één of beide organisaties kan verbeteren. Om dit doel te bereiken, houden ze elkaar op de hoogte van relevante kwesties en ontwikkelingen die hun wettelijke taken kunnen beïnvloeden.

Deze samenwerking strekt zich ook uit tot de activiteiten van ConsuWijzer, een consumentenwebsite die praktische informatie en advies biedt over rechten en regels voor consumenten.

Er zijn echter enkele strikte regels met betrekking tot het delen van informatie tussen de twee partijen. Deze worden geregeld door Verordening 2006/2004 en artikel 17 REMIT , die de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie behandelen.

Dit nieuwe samenwerkingsprotocol komt in de plaats van de eerdere afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de AFM. Deze worden vervangen bij de inwerkingtreding van het nieuwe protocol. Ter voortdurende verbetering van de samenwerking, wordt het protocol elke twee jaar herzien.

Wil je graag meer weten? Neem gerust even contact op met Silvia Vinken via mail, of bezoek haar LinkedIn pagina.

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Dan kan je hier onze eBooks en nieuwsbrieven downloaden.

Voor meer informatie, bezoek onze blog op