Samenwerkingsprotocol tussen ACM en Stichting AFM

02 juni 2014

Op 26 mei 2014 is een samenwerkingsprotocol tussen de ACM en AFM in de Staatscourant geplaatst. Het doel van dit protocol is om algemene uitgangspunten voor samenwerking en afspraken vast te leggen over de uitwisseling van informatie tussen ACM en AFM ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken. Dit protocol is op 27 mei 2014 in werking getreden.

Het algemene uitgangspunt is dat ACM en AFM zich inspannen om elkaar zoveel mogelijk te ondersteunen en te versterken door samen op te treden in situaties waarin de samenwerking de effectiviteit van het toezicht van één of beide organisaties versterkt. Zij houden elkaar dan ook op de hoogte over zaken en ontwikkelingen die voor het uitvoeren van hun wettelijke taken van belang kunnen zijn. Ook is er sprake van samenwerking op het gebied van ConsuWijzer.

Bij het verstrekken van informatie nemen beide partijen de beperkingen in acht die voortvloeien uit Verordening 2006/2004 (samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming) en artikel 17 REMIT (integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie). ACM neemt daarbij ook de beperkingen in acht die in artikel 28 van Verordening 1/2003 (uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag) staan vermeld.

Dit samenwerkingsprotocol vervangt de afspraken die zijn gemaakt tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de AFM over de wijze van samenwerking tussen de Consumentenautoriteit en de AFM. De betreffende afspraken zullen bij de inwerkingtreding van dit protocol derhalve vervallen. Na telkens twee jaar – of eerder als daartoe aanleiding bestaat – wordt het protocol en de uitvoering door ACM en AFM gezamenlijk geëvalueerd.

Meer weten? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.