Uitgebreidere regels van ACM met betrekking tot clementie: Een Diepgaande Verkenning

17 september 2014

Op 4 juli jongstleden heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangekondigd dat de mogelijkheden voor karteldeelnemers om clementie te verkrijgen, zijn uitgebreid. De meest opvallende verandering is dat de eerste persoon die een kartel meldt, nu in aanmerking kan komen voor volledige kwijtschelding van boetes. Bovendien zijn de kortingspercentages voor de tweede en elke volgende melder verhoogd.

Het lijkt erop dat de ACM een tijdje “op vakantie” is geweest, gezien het nieuwe beleid pas vorige week officieel op hun website werd aangekondigd. Een clementieverzoek houdt in dat een karteldeelnemer het kartel bij de ACM meldt in ruil voor vermindering of kwijtschelding van de volledige boete. Dergelijk verzoek kan worden ingediend door een bedrijf dat aan een kartel deelnam, of door één of meerdere natuurlijke personen die feitelijk leiding gaven aan deelname van een bedrijf aan een kartel.

Om het aantrekkelijker te maken een kartel te melden, zijn er echter enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd. Toch moeten bedrijven voorzichtig zijn. Er is namelijk een verschil in behandeling tussen in eerste instantie melden wanneer de ACM al wel op de hoogte is van het kartel en wanneer dit nog niet het geval is.

Is clementie een aantrekkelijk instrument? Voor kartelautoriteiten zeker wel. Door clementie te vragen, geeft een onderneming volledige openheid van zaken over de duur en werking van het kartel. Deze informatie helpt kartelautoriteiten enorm in hun onderzoek.

Maar tegelijkertijd is clementie een tweesnijdend zwaard. Hoewel het vooruitzicht van een flinke vermindering van een mogelijke boete aantrekkelijk is, betekent het vragen van clementie ook een erkenning dat er een overtreding is begaan. Dat kan ertoe leiden dat het bedrijf dat om clementie heeft verzocht wordt geconfronteerd met schadeclaims van degenen die benadeeld worden door het kartel.

Conclusie

Bij het overwegen van wel/geen clementie in te dienen, moeten verschillende factoren worden overwogen. Het is raadzaam om eerst met uw advocaat te praten om uw positie in te schatten en de mogelijke gevolgen van een clementieverzoek te bespreken.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op via email met Esra van der Wolk en/of per email met Silvia Vinken.

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer hier op onze nieuwsbrieven en download onze eBooks.