Uitgebreide Regels van ACM Aangaande Clementie: Belangrijke Informatie en Updates

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

18 september 2014

Het kan voorkomen dat een werknemer besluit geen vakantiedagen op te nemen gedurende een bepaald jaar. Maar wat betekent dit voor u, de werkgever? Heeft u het recht om zelfstandig de vakantieperiode van uw werknemer te bepalen? De wet heeft hiervoor wel degelijk een specificatie, maar het blijkt in de praktijk dat er nog vaak vragen over zijn.

De algemene regel voor het vaststellen (en nemen) van een vakantie is dat de werkgever de start- en einddatums bepaalt, conform de voorkeuren van de werknemer. Alleen bij belangrijke redenen kan hier van worden afgeweken. Toch kan er een uitzondering zijn als dit in een CAO of schriftelijke overeenkomst (zoals de individuele arbeidsovereenkomst) anders is vastgelegd.

Op 20 februari 2007 speelde er een zaak voor de kantonrechter in Rotterdam waar geen specifieke vakantieregeling in de individuele arbeidsovereenkomst of de geldende CAO was vastgelegd. De werknemer wilde geen vakantie opnemen. De kantonrechter baseerde zijn oordeel op de wet en de toelichting erop. Hij bevestigde dat de werknemer zelf beslist of, wanneer en hoe lang hij vakantie wil nemen. Er is geen verplichting voor de werknemer om een minimum aantal vakantiedagen op te nemen, noch heeft de werkgever het recht een vakantie eenzijdig op te leggen.

De kantonrechter voegde hieraan toe dat het in bepaalde omstandigheden toch wettelijk toegestaan kan zijn als de werkgever eenzijdig de vakantie instelt, ondanks het uitdrukkelijke verzoek van de werknemer om geen vakantie op te nemen. Dit alleen als het weigeren van vakantie in strijd is met goed werknemerschap of redelijkheid en billijkheid. De financiële nadelen voor de werkgever, gegenereerd door het niet opnemen van vakantie tegen het einde van de arbeidsovereenkomst, werden niet gezien als genoeg reden om de werknemer tegen zijn wil vakantie te laten opnemen.

Als werkgever kan het raadzaam zijn een vakantieregeling in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek op te nemen, als er zich situaties voordoen waarin een (collectieve) vaststelling van de vakantie noodzakelijk is (uitgezonderd als een bestaande CAO hier al in voorziet).