Risicobeheersing in het mededingingsrecht

31 augustus 2014

Dit seminar brengt de verschillende maatregelen die ondernemingen kunnen nemen met het oog op risicobeheersing in het mededingingsrecht in kaart.

Er wordt ingezoomd op de absolute don’ts in het mededingingsrecht: wat mag absoluut niet in een horizontale context (contacten tussen concurrenten) of in een verticale context (contacten tussen een leverancier en een afnemer). Vervolgens wordt bijzondere aandacht besteed aan het verbod voor natuurlijke personen om zogenaamde ‘harde kern inbreuken’ te begaan. Dit verbod werd recent geïnjecteerd in het Belgische mededingingsrecht door Boek IV/Boek V van het Wetboek Economisch Recht. Deze persoonlijke aansprakelijkheid (alsook de daaraan gekoppelde administratieve geldboete en de regeling voor klokkenluiders) brengt een nieuwe dynamiek teweeg in de handhaving van het Belgische mededingingsrecht. Ook brengt het een ernstige uitdaging mee voor de zogenaamde ‘compliance’ maatregelen die ondernemingen kunnen nemen en die als laatste topic in dit seminar aan bod komen. Compliance maatregelen zijn erop gericht te vermijden dat natuurlijke personen binnen de onderneming inbreuken op het mededingingsrecht begaan. Dit topic zal tijdens het seminar toegelicht worden door Claire Mingels (Compliance Officer bij HeidelbergCement-CBR) en Silvia Vinken (advocaat bij BANNING).

Elke topic wordt aan de hand van concrete voorbeelden en richtsnoeren toegelicht. Bijzonder is dat elke topic steeds vanuit een dubbele invalshoek wordt belicht. Zo komen, naast de basisstelling, ook de visies vanuit de Belgische mededingingsautoriteit (BMA), de Nederlandse praktijk en de bedrijfswereld aan bod.

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot het programma, aanmelden enz.

Meer informatie over het seminar? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)