Resultaten sectoronderzoek e-commerce: voldoen uw distributiecontracten (nog) aan de mededingingsregels?

15 september 2016

De Europese Commissie publiceerde op 15 september jl. het voorlopige rapport over de resultaten van haar sectoronderzoek naar e-commerce. Conclusie: het beperken van internetverkoop komt in (selectieve) distributieovereenkomsten op grote schaal voor.

Het doel van het sectoronderzoek was het identificeren van mogelijke mededingingsbezwaren op het gebied van internetverkoop in Europa. De Europese Commissie heeft input gekregen van bijna 1800 bedrijven en heeft ongeveer 8000 distributieovereenkomsten beoordeeld.

Uitkomst onderzoek

Aan de ene kant laat het onderzoek zien dat internetverkoop in hoge mate bijdraagt aan prijstransparantie en meer keuze voor consumenten. Concurrenten kunnen elkaars prijzen eenvoudiger in de gaten houden nu vrijwel iedereen via internet producten aanbiedt. Dit bevordert de concurrentie.

Aan de andere kant legt het rapport echter ook bloot dat leveranciers hun (selectieve) distributeurs op grote schaal beperkingen opleggen ten aanzien van de verkoop van producten via internet die mogelijk de mededinging beperken. Het rapport bevestigt bovendien de het toegenomen gebruik van selectieve distributie en van het internet als verkoopkanaal.

Eerder dit jaar publiceerde de Europese Commissie al haar bevindingen over het gebruik van geo-blocking, waarbij zij tevens een wetsvoorstel deed om dit fenomeen aan te pakken (zie onze eerdere blog hierover).

Beperkingen internetverkoop

Beperkingen die door de Europese Commissie het meest werden geconstateerd waren:

  • Prijsaanbevelingen of prijsbeperkingen (42%)
  • Verkoop via (bepaalde) online marktplaatsen (18%)
  • Verkoop in het buitenland (11%)
  • Verkoop via eigen website (11%)
  • Gebruik/deelname prijsvergelijkingssites (9%)
  • Adverteren via internet (8%)

Onder sommige omstandigheden kunnen deze beperkingen in strijd zijn met het mededingingsrecht. Met name over het verbod op verkoop via online marktplaatsen is veel te doen geweest in Europa. Op dit moment ligt er een prejudiciële vraag voor bij het Europese Hof van Justitie die antwoord zou moeten geven op de vraag of en in hoeverre dergelijke verboden zijn toegestaan (zie onze eerdere blog hierover).

Onderzoek in Nederland

De Nederlandse kartelautoriteit deed in 2008 een vergelijkbaar sectoronderzoek naar internetverkoop. Er zouden toen signalen zijn geweest dat leveranciers richting internetdistributeurs zich schuldig zouden maken prijsrestricties, discriminatie en leveringsweigeringen. Er werd echter onvoldoende bewijs gevonden, waardoor het onderzoek werd afgesloten.

Vervolg

De Europese Commissie wacht nu op reacties van belanghebbenden op haar bevindingen. In het eerste kwartaal van 2017 volgt een definitief rapport, hetgeen mogelijk zal leiden tot het aannemen van nieuwe wet- en/of regelgeving, aanvullende richtlijnen en/of het vervolgen van individuele bedrijven die de mededingingsregels niet naleven.

De Europese Commissie stelt in haar begeleidend persbericht dat het rapport aanleiding zou moeten zijn voor bedrijven om hun huidige distributieovereenkomsten in lijn te brengen met het Europees mededingingsrecht.

Twijfelt u of uw distributieovereenkomsten in lijn zijn met het mededingingsrecht? Of bent u van plan een nieuw distributiesysteem uit te rollen? Neem bij vragen vrijblijvend contact op met mr. Minos van Joolingen of mr. Esra van der Wolk.

Meer weten?  

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Esra van der Wolk (LinkedIn hier en website hier).

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.