Renovatie van een huurobject

05 april 2004

Het onderstaande artikel is verschenen in het maart-april nummer van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, www.uitgeverijdenhollander.nl. 

Naar aanleiding van de invoering van het nieuwe huurrecht zal in dit artikel de renovatie van verhuurde bedrijfsruimte worden belicht. Het accent zal hierbij liggen op 290-bedrijfsruimte. Een groot gedeelte van hetgeen wordt behandeld is echter ook op de renovatie van woningen en 230a-bedrijfsruimte (bijvoorbeeld met een lang lopend huurcontract) van toepassing. Met name zal aandacht worden geschonken aan de wijzingen ten opzichte van het oude recht.