Recht op loon na een cosmetische ingreep?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 september 2012

Steeds vaker zien werkgevers zich geconfronteerd met een werknemer die een cosmetische operatie wil ondergaan. Werkgever en werknemer zijn het bij zo een situatie niet altijd eens over de vraag of loon moet worden doorbetaald. De centrale vraag die in deze discussies speelt is of sprake is van het opzettelijk veroorzaken van ziekte, waardoor geen loon behoeft te worden betaald. Recent heeft de kantonrechter te Middelburg deze vraag beantwoord.

Casus
Werkneemster heeft twee cosmetische operaties aan haar gezicht ondergaan. Met werkgever verschilt zij van mening of haar loon moet worden doorbetaald gedurende de operatie en de herstelperiode na de operatie. Werkgever en werkneemster, die behoefte hebben aan een principiële uitspraak, wenden zich gezamenlijk tot de kantonrechter.

Oordeel kantonrechter
Alhoewel de kantonrechter expliciet opmerkt dat hij alleen uitspraak kan doen in een zaak tussen twee partijen waarbij alle omstandigheden van het geval betrokken worden (lees: de kantonrechter geen bindende uitspraak kan doen voor andere werknemers en werkgevers), komt de kantonrechter tot een aantal interessante overwegingen:

  • Bij een cosmetische ingreep moge duidelijk zijn dat deze ingreep niet in redelijkheid voor risico van de werkgever behoort te komen;
  • Tijdens het ondergaan van een cosmetische ingreep is er in ieder geval nog geen sprake van ziekte, ervan uitgaande dat de verfraaiing van het uiterlijk de wens was om tot de ingreep te komen, met andere woorden: er dus sprake was van een persoonlijke keuze van werknemer;
  • Indien een werknemer zeker weet dat hij na de ingreep een bepaalde periode niet in staat zal zijn de bedongen arbeid te verrichten (het zgn. ‘zekerheidsbewustzijn’), dan is er tijdens de herstelperiode sprake van ziekte door opzet. Een uitzondering hierop kan bestaan indien er complicaties optreden die niet behoren bij een normaal te verwachten herstel;
  • Indien sprake is van een medische noodzaak, is er geen ziekte die opzettelijk is veroorzaakt. Of de ingreep vergoed wordt door de verzekeraar is niet van doorslaggevend belang.

Conclusie
De kantonrechter geeft duidelijke vuistregels: een werknemer die zelf kiest een cosmetische ingreep te ondergaan, heeft tijdens de ingreep en de herstelperiode geen recht op loon omdat zijn ziekte ‘opzettelijk’ is veroorzaakt. Dit is slechts anders indien er na de ingreep complicaties optreden. In geval van medische noodzaak voor de ingreep heeft een werknemer vanzelfsprekend wel recht op loon. Van opzettelijk veroorzaken van ziekte is dan geen sprake.

Gevoelsmatig een logische uitspraak: het kan toch niet zo zijn dat het voor risico en rekening van een werkgever komt indien een werknemer er zelf voor kiest een puur cosmetische ingreep te ondergaan.