Recente boetes van de NMa: een overzicht

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

14 december 2009

In de laatste maanden van 2009 heeft de NMa veelvuldig van zich laten horen voor wat betreft het opleggen van boetes wegens overtredingen van het kartelverbod.

In november 2009 maakte de NMa bekend vijf distributeurs van zwembadchloor te beboeten wegens verboden kartelvorming. De totale boete bedraagt EUR 3.107.000. Eén onderneming krijgt geen boete aangezien zij – door middel van een clementieverzoek – het kartel bij de NMa heeft opgebiecht.

De NMa acht bewezen dat het kartel ruim zeven jaar (vanaf januari 1998 tot en met april 2005, Vivochem B.V. tot en met oktober 2003) verboden kartelafspraken heeft gemaakt over de verkoop van zwembadchloor (natriumhypochloriet) aan zwembaden. Natriumhypochloriet wordt door zwembaden gebruikt om zwembadwater te desinfecteren. Het kartel had een marktaandeel van 90%. Er was sprake van een vaste praktijk die ruim vóór 1998 was ontstaan, dus vóór de inwerkingtreding van de Mededingingswet.

Het doel van het kartel was “rust in de markt” bewaren door klanten (zwembaden) onderling te verdelen. Als hulpmiddel gebruikten de kartellisten een zogeheten zwembadlijst. De karteldeelnemers kwamen twee keer per jaar bijeen en hadden buiten deze bijeenkomsten ook contact om zo de klantverdeling in stand te houden.

Eerder die maand besloot de NMa een boete op te leggen van EUR 100.000 aan een ex-werknemer. De ex-werknemer beriep zich bij een verzoek om inlichtingen van de NMa op zijn zwijgrecht. De NMa oordeelde dat de ex-werknemer geen zwijgrecht toekwam en hierdoor weigerde mee te werken aan mededingingsrechtelijk onderzoek. De maximale boete die de NMa kan opleggen wegens het schenden van de plicht tot medewerking aan een onderzoek bedraagt EUR 450.000. Ook in eerdere besluiten stelde de NMa zich op dit standpunt. Daarin werden boetes van EUR 150.000 opgelegd aan twee ex-directeuren vanwege het niet-meewerken aan een onderzoek van de NMa.

Op 7 december jl. maakte de NMa tot slot nog bekend om alsnog een boete op te leggen aan een hovenier vanwege deelname aan een kartel uit 2004. In december 2005 heeft de NMa een achttal hoveniers beboet vanwege overtreding van het kartelverbod. Met betrekking tot één hovenier besloot de NMa geen boete op te leggen in verband met onvoldoende bewijs. Een aantal van de betrokken ondernemingen heeft tegen deze conclusie beroep aangetekend bij de rechtbank. Aangezien de rechtbank oordeelde dat er wel voldoende bewijs was tegen heeft de NMa alsnog besloten om een boet op te leggen aan deze hovenier.