Raad van State vernietigt besluiten voor uitbreiding Bijenkorf Utrecht

18 juni 2014

Het Utrechtse bestemmingsplan ‘Hoek Sint Jacobsstraat-Lange Viestraat, Binnenstad’ en de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Utrecht verleende voor de uitbreiding van de Bijenkorf in Utrecht, zijn vernietigd. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juni 2014). Zowel Stichting Wijk C Komitee als Hoog Catharijne B.V. was tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in beroep gekomen. Beide vinden dat er met de uitbreiding te weinig parkeerplaatsen worden aangelegd. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

In december 2013 oordeelde de Raad van State in een zogenoemde tussenuitspraak al dat de gemeenteraad beter moest motiveren of voor de uitbreiding van de Bijenkorf kan worden volstaan met een uitbreiding van 19 parkeerplaatsen in parkeergarage La Vie. Eind januari 2014 nam de gemeenteraad een zogenoemd herstelbesluit. Op grond van het gemeentelijk parkeerbeleid zijn voor de uitbreiding in principe 100 parkeerplaatsen nodig, maar volgens de gemeenteraad mag dit met een factor vier worden gecorrigeerd vanwege zogenoemd combinatiebezoek van winkels. Van de uiteindelijk benodigde 25 parkeerplaatsen zijn er 19 voorzien in de parkeergarage La Vie die zal worden uitgebreid en de overige 6 in parkeergarage Paardenveld, aldus de gemeenteraad.

In de einduitspraak van vandaag is de Raad van State van oordeel dat "onvoldoende is gemotiveerd waarom in dit geval het toepassen van een correctiefactor 4 is gerechtvaardigd". Daarbij neemt de Raad van State in aanmerking dat in het gemeentelijk parkeerbeleid de benodigde parkeergelegenheid al met 25% naar beneden was bijgesteld ten opzichte van landelijke parkeernormen. Nu zonder de correctiefactor 100 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd waarvan er 19 in parkeergarage La Vie zijn voorzien, zal parkeergarage Paardenveld de overige parkeerplaatsen moeten bieden. De Raad van State acht echter "onvoldoende inzichtelijk dat deze parkeergarage structureel en duurzaam beschikt over de benodigde restcapaciteit van 81 parkeerplaatsen".

Door de uitspraak is de basis voor de uitbreiding van de Bijenkorf vervallen.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maakten het mogelijk de Bijenkorf in Utrecht uit te breiden en te moderniseren. Verder zou de bestaande parkeergarage La Vie met een parkeerlaag worden uitgebreid en zou de loopbrug over de Sint Jacobsstraat worden gesloopt.

Bron: www.rechtspraak.nl