Publicatie JIN HR 5 oktober 2012, nr. 11/02410, LJN BW8307

01 januari 2013

De partij die vanwege het ongebruikt laten van de betalingstermijn in verzuim is en nog geen opeisbare vordering heeft, kan de nakoming van haar prestatie opschorten indien zij gegronde vrees heeft dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. De bevoegdelijke ontbinding van een overeenkomst kan tot gevolg hebben dat partijen van verbintenissen, die op het moment van ontbinding nog niet zijn uitgevoerd, worden bevrijd.

Voor de december editie van het tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) schreef Paula Kemp hierover een annotatie (JIN HR 1 oktober 2012, nr. 11/02410, LJN BW8307).

Klik hier om de publicatie te lezen.