Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding geldt ook voor betaalde transfersommen in het betaald voetbal

13 juli 2017

De pseudo eindheffing excessieve vertrekvergoeding is ook van toepassing op een aandeel in een transfersom, aldus rechtbank Noord-Holland in een recente uitspraak. Deze eindheffing, die wordt geheven bij de werkgever van de voetballer, komt bovenop de al op de vergoeding ingehouden loonbelasting. De rechtbank oordeelt, anders dan de rechtbank Den Haag, dat de pseudo eindheffing voor de betaald voetbalorganisatie (BVO) geen buitensporige last vormt. De pseudo eindheffing beoogt een gedragsverandering tot stand te brengen zodat in vervolg hoge excessieve vertrekvergoedingen niet meer door een werkgever betaald worden. De BVO meende dat zij niet tot de doelgroep van de regeling behoort. De rechtbank Noord Holland meent onder meer op basis van de parlementaire behandeling, dat de pseudo eindheffing terecht bij de BVO is geheven. Stef Bekker analyseert in zijn commentaar de uitspraak en plaatst vraagtekens bij de uitkomst.