Probleemoplossend toezicht houden door nieuwe autoriteit ‘ACM’

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 juni 2012

Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) is de naam van de nieuwe toezichthouder die op 1 januari 2013 van start zal gaan. Henk Don, lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) heeft in een speech laten weten dat de ACM voornemens is probleemoplossend te werk te gaan.

ACM ontstaat uit samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Deze autoriteiten zullen ophouden te bestaan en verder gaan onder één toezichthouder. De ACM zal drie peilers kennen: mededingingstoezicht, sector specifiek markttoezicht en consumententoezicht. Deze pijlers zullen worden onder gebracht in vier directies: mededinging, consumenten, reguleringsdirectie Telecom, Post en vervoer en een reguleringsdirectie Energie.

Tijdens de 11e Markt Mededingingsconferentie op 24 mei jl. heeft Henk Don aangegeven dat de ACM voornemens is te gaan werken volgens het principe van probleemoplossend toezicht. Dit betekent dat het voorkomen en oplossen van marktproblemen centraal staat. Vraagstukken die worden gesignaleerd door de ACM zullen worden aangepakt op een manier die het meest bijdraagt aan een effectieve oplossing van het probleem. Deze werkwijze is niet helemaal nieuw. Ten tijde van de bouwfraude heeft de NMa bijvoorbeeld bepaalde bouwzaken aangepakt middels een versnelde procedure.

Gevolg van deze werkwijze is dat de ACM per situatie zal bekijken welke instrumenten worden ingezet om het probleem op te lossen. Waar de ACM de ene keer een boete zal opleggen, zal zij de andere keer de dialoog aangaan of het publieke debat opzoeken. Vanzelfsprekend dient de ACM te operen binnen de reikwijdte van haar wettelijke taken en bevoegdheden. Feit blijft dat de ACM voornemens is een minder starre houding aan te nemen dan men tot nu toe gewend is van de NMa. Wij zullen de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet blijven volgen.