Prejudiciële vraag. Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

expertise:

Cassatie

25 februari 2022

Art. 369 lid 4 Fw. Is de WHOA van toepassing op vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige pensioenpremies?

ECLI:NL:HR:2022:328, 25 februari 2022, 21/03643.

Lees hier de volledige uitspraak.