Peter Hoefnagels, 30 jaar scheidingsbemiddelaar

04 maart 2004

Tijdens de VFAS Studiedagen die van 31 maart tot en met 2 april 2004 worden gehouden, zal professor dr. G.P. Hoefnagels voor het brede gehoor van advocaten, notarissen, psychologen, allen geïnteresseerd in family mediation, een voordracht houden. Dan wordt tevens op waardige wijze stil gestaan bij een markant mens, een groot scheidingsbemiddelaar en een luis in de pels van het grofmazige netwerk van kinderbeschermers. Dit betekent niet dat Hoefnagels zich volledig terugtrekt. 

Download de bijlage voor mijn artikel in het Tijdschrift voor scheidingsrecht afl. 3, maart 2004.