Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht en vrijwaringsperikelen

29 december 2016

Sinds de Nederlandse kartelautoriteit Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) op 1 oktober 2007 de mogelijkheid heeft gekregen om ook natuurlijke personen te beboeten wegens betrokkenheid bij overtredingen van het kartelverbod heeft ACM dit verschillende keren gedaan. Per 1 juli 2016 is de maximum boete die ACM aan natuurlijke personen kan opleggen verhoogd tot € 900.000 (was € 450.000).

In 2014 is bij een eerdere wetswijziging bepaald dat de betalingsverplichting door het instellen van bezwaar en beroep niet langer wordt opgeschort. Bij diezelfde wetswijziging is voorts bepaald dat ex-werknemers zich ten behoeve van hun voormalig werkgever niet langer kunnen beroepen op hun zwijgrecht.

Silvia Vinken maakt in het artikel dat zij schreef voor het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraak (*) de tussenstand op en schetst enkele praktische gevolgen van deze ontwikkelingen voor ondernemingen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend Contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn) of één van de andere specialisten van de sectie Mededinging & Aanbesteding van BANNING N.V.

Automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier  onze eBooks en nieuwsbrieven.

 

(*) Gepubliceerd in tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk, nummer 8, december 2016 / SDU 29 december 2016