Persoonlijke Boetes en Uitgebreidere Onderzoeksbevoegdheden: Ontdek Hier Alle Belangrijke Informatie Die Je Nodig Hebt

30 december 2000

Op 1 oktober jongstleden is de gloednieuwe Mededingingsweg in werking getreden. Deze frisse wetgeving brengt niet enkel een verandering in de concentratiecontrole die in overeenstemming is met de Europese regelgeving, het breidt ook het werkveld van de NMa uit door hen de bevoegdheid te geven om onderzoeken uit te voeren in privéwoningen.

Naast deze vernieuwingen, zijn er ook strengere straffen geïntroduceerd. Zo is het nu mogelijk om persoonlijke boetes uit te delen aan zowel opdrachtgevers als de daadwerkelijke leiders van een bedrijf. Met deze verse wind die door de wetgeving waait, wordt ernaar gestreefd om een eerlijker en transparanter bedrijfsklimaat te creëren waarin eerlijke concurrentie en goede handelspraktijken worden aangemoedigd.

Voor degenen onder jullie die geïnteresseerd zijn in meer details over deze wetgevingshervormingen, kan je de bijlage ‘000485_ab-mededingingsrecht.pdf’ downloaden. Deze legt de veranderingen en implicaties van deze frisse wetgeving in duidelijke taal uit.