Persoonlijke boetes en meer onderzoeksbevoegdheden

30 december 2000

p>De op 1 oktober jl. in werking getreden nieuwe Mededingingsweg brengt niet alleen het concentratietoezicht meer in overeenstemming met Europees regels, maar verruimt ook de opsporingsbevoegdheden van de NMa tot priv?woningen, voert hogere boetes en maakt persoonlijke boetes mogelijk voor opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden van de een onderneming.» Download bijlage (000485_ab-mededingingsrecht.pdf)» Download bijlage (000485_ab-mededingingsrecht.pdf)