Opstelten wil opsporing op internet versterken

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

15 oktober 2012

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de opsporingsbevoegdheden op internet voor politie en Openbaar Ministerie versterken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Voor een effectievere aanpak van cybercrime is het nodig nader te kijken naar mogelijke uitbreidingen van bevoegdheden. Op basis van ervaringen in de afgelopen tijd van politie en OM blijkt dat de huidige bevoegdheden voor de bestrijding van cybercrime niet meer up-to-date zijn.

De bevoegdheden voor de bestrijding van cybercrime moeten zodanig worden vormgegeven dat deze hanteerbaar en effectief zijn in de huidige digitale wereld. Het aantal cybermisdrijven neemt toe en de capaciteit, kennis en ervaring binnen de strafrechtketen houdt hiermee geen gelijke pas. Criminele activiteiten op het internet zijn bovendien steeds moeilijker te traceren omdat het betrekkelijk eenvoudig voor criminelen is digitale sporen te wissen. Er is daarom een inhaalslag nodig om de opsporing en vervolging van cybercrime te versterken.

De nieuwe bevoegdheden moeten wel met strikte waarborgen worden omgeven. Zo moet bij het op afstand binnendringen van een computer een voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris verkregen worden. Ook zal de bevoegdheid alleen kunnen worden uitgeoefend bij verdenking van strafbare feiten van een zekere ernst, bijvoorbeeld misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis voorzien is of waarop een maximale gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. Ook moeten alle opsporingsactiviteiten worden gelogd en bewaard, zodat dit achteraf altijd raadpleegbaar en controleerbaar is.

De politie en het OM signaleren dat zij in de praktijk nu behoefte hebben aan vergroting van de wettelijke mogelijkheden om te handelen. Actualisering van wetgeving is daarom noodzakelijk.

Inventarisatie van nieuwe strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden op het internet:

  • Het op afstand doorzoeken van gegevens die vanuit een computer toegankelijk zijn, ongeacht de locatie waarop die gegevens zijn opgeslagen en met inachtneming van de afspraken en regels over de internationale rechtshulp;
  • Het op afstand ontoegankelijk maken van gegevens die vanuit een computer toegankelijk zijn, ongeacht de locatie van het geautomatiseerde werk waarop die gegevens zijn opgeslagen en met inachtneming van de afspraken en regels over de internationale rechtshulp.
  • Het op afstand binnendringen van computers en het plaatsen van technische hulpmiddelen (waaronder software) ten behoeve van de opsporing van ernstige vormen van criminaliteit;
  • De strafbaarstelling van het helen van (digitale) gegevens.
De komende maanden zullen deze voorstellen samen met de politie, het OM en andere relevante betrokkenen nader worden uitgewerkt. Op basis daarvan wordt een conceptwetsvoorstel voorbereid, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 in consultatie gaat.