Opstelten: Het Net Sluit zich Inevitabel Rond De Dubieuze Praktijken van Malafide Bestuurders

03 april 2013

Het wordt mogelijk om frauduleuze bestuurders harder aan te pakken met een civiel bestuursverbod. Dit is bedoeld om te voorkomen dat ze de handelssector verder schaden. Door dit verbod krijgen rechters meer bevoegdheden om bestuurders die betrokken zijn bij faillissementsfraude uit te schakelen. Deze informatie komt voort uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, dat ter advies naar diverse instanties is gestuurd.

Minister Opstelten wil faillissementsfraude effectiever bestrijden. Hij wil voorkomen dat frauduleuze bestuurders ongehinderd hun activiteiten voortzetten via diverse omwegen en nieuwe ondernemingen.

Door deze maatregel kunnen ze voor maximaal vijf jaar geen rechtspersoon besturen. Dit betreft alle rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen, NV’s, BV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Veel bedrijven zijn in de vorm van een rechtspersoon opgericht. De eis is dat het wanbeheer zich in de drie jaar voorafgaand aan het faillissement van het bedrijf heeft voorgedaan.

Een bestuurder heeft zijn plichten ‘in ernstige mate’ verzaakt, bijvoorbeeld als eigendommen net voor een faillissement zijn weggesluisd om schuldeisers te benadelen. Minister Opstelten wil ook een bestuursverbod kunnen opleggen wanneer er sprake is van opeenvolgende faillissementen onder dezelfde bestuurder. De grens is drie faillissementen in drie jaar, tenzij de bedrijven door ongelukkige omstandigheden failliet zijn gegaan, bijvoorbeeld wegens betalingsweigering van een grote debiteur. Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om bestuurders die zich achter een netwerk van rechtspersonen verschuilen om fraude te verbergen, aan te pakken.

Zowel de officier van justitie als de curator kunnen bij de rechter een civiel bestuursverbod aanvragen. Dat betekent dat de betrokken persoon niet langer directeur kan blijven bij het failliete bedrijf of bij eventuele andere rechtspersonen. Ook kan hij niet opnieuw bestuurder of commissaris worden.

Er komt tevens een openbaar register waardoor het eenvoudig is (online) te controleren wie een bestuursverbod heeft. Dit is belangrijk voor de notaris en de Kamer van Koophandel. Zij werken niet mee aan de oprichting en inschrijving van een onderneming wanneer een bestuurder wordt aangesteld die een bestuursverbod heeft.

Klik hier om het wetsvoorstel te bekijken: [link]

(Bron: www.rijksoverheid.nl)

Wilt u meer weten?

Stuur vrijblijvend een e-mail naar Silvia Vinken: [eiland]

Wilt u op de hoogte blijven?

Download onze eBooks en nieuwsbrieven hier: [link]