Oprichting bv en terbeschikkingstelling gronden vlak voor waardepeildatum box 3 is geen fraus legis

01 november 2017

Stef Bekker analyseert de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West van 6 september 2017. De casus handelde over een belastingplichtige die vlak voor de peildatum van box 3, € 1.500.000 op de derdenrekening van de notaris had gestort waarmee kort erna een BV werd opgericht. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat het geld tot de grondslag van box 3 gerekend diende te worden en baseerde zich daarbij op het leerstuk van fraus legis. De Rechtbank verwierp het standpunt van de Belastingdienst. In zijn commentaar gaat Stef Bekker ook nog in op het fenomeen van de ‘spaargeld-BV’.