Vergoeding ook mogelijk bij noodzakelijke verhuizing vanwege speciale omstandigheden van de huurder

04 november 2015

Bij het renoveren van een woning kan een huurder aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding wanneer deze vanwege persoonlijke omstandigheden niet kan blijven wonen in de woning gedurende de renovatie. Een interessante zaak in deze context is de rechtszaak in de rechtbank in Amersfoort dat op 14 oktober 2015 is uitgesproken (ECLI:NL:RBMNE:2015:7316).

Het recht op verhuiskostenvergoeding

Als een woning wordt gerenoveerd en deze renovatie vereist een (tijdelijke) verhuizing, dan heeft de huurder recht op een bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten die hij of zij dan moet maken. Deze bijdrage is vanaf 28 februari 2015 minimaal € 5.857,-. Een belangrijke vraag in deze context is: wanneer is de verhuizing als gevolg van de renovatie noodzakelijk?

Volgens parlementaire stukken is een noodzakelijke verhuizing het geval als de werken niet kunnen worden uitgevoerd terwijl de huurder in de woning verblijft. Of dit het geval is, wordt niet alleen bepaald door de aard van de renovatie. Ook andere omstandigheden zoals de gezondheid van de huurder of de gezinssamenstelling, kunnen leiden tot de noodzaak om te verhuizen.

De uitspraak van de kantonrechter

In de zaak die naar aanleiding van de eerder genoemde uitspraak van de kantonrechter in Amersfoort is behandeld, gaat het om de renovatie van een woningcomplex. De verhuurder betoogde ten onrechte dat er geen noodzaak was voor de huurders om te verhuizen en dat er dus geen recht bestond op een verhuiskostenvergoeding. De betreffende huurster heeft echter meerdere chronische ziekten (ADHD/ADD, borderline, COPD, astma, fybromyalgie, smetvrees en hoogtevrees), waardoor de renovatie voor haar zeer ingrijpend was.

Afstand van verhuiskostenvergoeding?

Volgens de woningcorporatie zou de huurster, zelfs als er sprake was van een noodzakelijke verhuizing, afstand hebben gedaan van haar recht op een verhuiskostenvergoeding. De kantonrechter is het hier echter niet mee eens en oordeelt dat een huurder ook recht heeft op een verhuiskostenvergoeding als dit niet in het renovatievoorstel is opgenomen. Dit zou alleen anders zijn wanneer er expliciet afstand is gedaan van het recht op een verhuiskostenvergoeding.

Inschatting van het risico van de verschuldigdheid van een verhuiskostenvergoeding

Het is voor een verhuurder van groot belang om goed na te gaan wanneer een verhuiskostenvergoeding verschuldigd zou kunnen zijn. Dit hangt niet alleen af van de aard van de renovatie, maar ook van mogelijke andere omstandigheden die betrekking hebben op de huurder(s).

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met een van de advocaten van de afdeling Vastgoed, Bouw en Overheid.

Bronnen:

*1 Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

*2 Kamerstukken II, nr. 31 528, nr. 3 (MvT), p. 4.

*3 (*7) Zie vraag 4.