‘Ontwikkelingen in ‘Signalling’: Overeenkomst Bereikt in de Containerlijnvaart Industrie’

18 februari 2016

Prijsaankondigingen zijn steeds vaker het onderwerp van belangstelling voor (Europese) toezichthouders. Dit is vooral het geval wanneer deze aankondigingen leiden tot marktcoördinatie, een fenomeen dat ook wel ‘signalling’ wordt genoemd. In 2014 zorgde de toezegging van de Mobiele Operators aan de ACM voor opschudding aangezien dit één van de eerste keren was dat een toezichthouder openlijk aandacht besteedde aan mogelijke mededingingsproblemen door het openbaar uitwisselen van informatie.

Het was met name het openbaar aankondigen van voorgenomen gedrag dat grote risico’s inhield, vooral wanneer dit in een setting gebeurde waarin concurrenten sterk aanwezig waren. Om deze risico’s weg te nemen, hebben de telecombedrijven beloofd geen dergelijke uitspraken meer te doen, waarna de ACM het onderzoek kon sluiten.

Vorige maand maakte de Britse mededingingsautoriteit Competition and Markets Authority (CMA) het einde bekend van de bestaande praktijk waarbij cementfabrikanten elk jaar prijsaankondigingen naar hun klanten stuurden. Deze klanten zijn vaak ook concurrenten, wat de situatie complex maakt. De CMA zag dit als een potentieel risico voor de mededinging, daar de brieven de cementfabrikanten de mogelijkheid zouden kunnen geven om hun verkoopprijzen te coördineren.

De Europese Commissie heeft ook een bijdrage geleverd aan de discussie rond ‘signalling’. Ze kondigde aan het onderzoek, dat ze in 2013 startte naar mogelijke kartelvorming tussen 15 rederijen, af te ronden met een toezegging. De rederijen worden ervan verdacht hun prijzen af te stemmen via openbare prijsaankondigingen op hun websites en in persberichten. Door toezeggingen te doen met betrekking tot hun prijsbeleid, hopen de rederijen de mededingingsrisico’s weg te nemen.

Commentaar:

Gebruik van toezeggingen wordt steeds populairder, zowel door de Europese Commissie als de meeste Europese toezichthouders. Het grootste voordeel voor bedrijven is dat een lopend kartelonderzoek wordt afgerond zonder boete en zonder officiële vaststelling van een overtreding. Het nadeel is dat er meestal geen rechterlijke toets is, waardoor het moeilijk is om de waarde van de toezegging te beoordelen.

Recente ontwikkelingen tonen aan dat het openbaar delen van commercieel gevoelige informatie risico’s met zich meebrengt voor bedrijven, vooral in markten met weinig spelers en homogene producten. Bedrijven moeten zich hiervan bewust zijn. De rederijen zijn ongetwijfeld opgelucht dat het onderzoek waarschijnlijk zal eindigen met een toezegging en zij zonder boete vrijkomen.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn) en/of Minos van Joolingen (Mail, LinkedIn hier).

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.