Ontwikkelingen in de thuiszorg

sector:

Zorg

21 oktober 2009

De meeste aanbestedingen voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (‘WMO’) zijn inmiddels alweer afgerond. Per 1 januari 2010 krijgen veel thuiszorginstellingen weer een nieuwe kans om marktaandeel te her- of veroveren. Partijen die thans een raamovereenkomst in het vooruitzicht of wellicht zelfs al ondertekend hebben, kunnen zich – voor zover nodig – opnieuw richten op efficiency maatregelen om de geoffreerde tarieven te kunnen bekostigen.

Uit onderzoek onder de leden van brancheorganisatie ActiZ blijkt dat tientallen gemeenten bij de huidige WMO-aanbestedingen nog steeds een tarief onder de gemiddelde kostprijs bieden. Volgens ActiZ bedragen de kosten voor huishoudelijke hulp 1 (‘hh1’) in 2010 gemiddeld tussen de € 23,– en € 25,– per uur. Uit het onderzoek van ActiZ blijkt dat tarieven voor hh1 variëren van ca € 15,– tot ca € 23,–. Het merendeel van de gemeentelijke tarieven voor hh1 ligt gemiddeld rond de € 20,– (tussen € 18,– en € 22,–).

Ten gevolge van de aanstaande WMO-wetswijziging treden alfahulpen per 1 januari 2010 weer in dienst bij thuiszorgorganisaties, waardoor de personeelskosten zullen stijgen. Het is de vraag of deze kosten ook zijn meegenomen bij de geoffreerde tarieven voor de huidige aanbestedingen. Dit zullen nadere onderzoeken (van bijvoorbeeld wederom het CBS of PricewaterhouseCoopers) moeten uitwijzen.

Onduidelijk is vooralsnog of er ook zorginstellingen zijn geweest die er – omwille van de ongunstige tarifering – voor hebben gekozen om niet in te schrijven op aanbestedingen. Het zou ActiZ overigens in beginsel niet zijn toegestaan om haar leden daartoe (collectief) op te roepen, omdat dat mededingingsrechtelijke bezwaren op kan leveren.