Ontruiming van een kraakpand door justitie kan momenteel niet meer

18 oktober 2009

Onder het huidige recht levert het kraken van een pand dat niet langer dan 12 maanden leeg staat een strafbaar feit op. Op basis van dit strafbare feit werden met regelmaat gekraakte panden – die dus nog niet langer dan een jaar leeg stonden – in opdracht van justitie ontruimd. 

De Hoge Raad heeft hier in haar uitspraak van 9 oktober jl. een stokje voor gestoken.

De Hoge Raad overweegt dat weliswaar sprake is van een strafbaar feit maar de wet geen basis biedt voor een ontruiming van een kraakpand door justitie. De Hoge Raad overweegt dat, nu een specifieke wettelijke bepaling ontbreekt, een kraker zich kan beroepen op een “huisrecht”.

Deze uitspraak is een lelijke streep door de rekening voor de eigenaar van een gekraakt pand, dat nog niet langer dan een jaar leegstond. Deze eigenaar dient nu zelf een kort geding aanhangig te maken tegen de krakers. Een vonnis van een burgerlijke rechter kan gelukkig wél ten uitvoer worden gelegd. Voor een kort geding vonnis van de burgerlijke rechter dient het “huisrecht” van krakers – gelukkig – wél te wijken.

De strafbaarstelling van kraken is momenteel erg actueel. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel dat een algehele strafbaarstelling van kraken inhoudt. Hierbij worden de straffen op het strafbare feit “kraken” verzwaard. Het valt te hopen dat de nieuwe wet wel een basis gaat vormen voor een strafrechtelijke ontruiming.