Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 april 2009

De kantonrechter te Assen heeft onlangs een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever (ziekenhuis) en een werkneemster (specialistisch verpleegkundige) ontbonden wegens frequent ziekteverzuim. Het ziekenhuis had gesteld dat er sprake was van een extreem frequent ziekteverzuim, welk verzuim niet werk-gerelateerd was. De frequentie van de afwezigheid leidde volgens het ziekenhuis tot problemen, omdat er heel vaak of voor korte tijd een medewerker binnen een vastgesteld team wegviel. Collega’s van de werkneemster werden hierdoor onevenredig belast. De werkneemster, regelmatig geveld door migraineaanvallen, heeft zich tegen het ontbindingsverzoek verzet, met de mededeling dat de duur van de uitvallen korter zou zijn geworden omdat zij er alles aan had gedaan om tot een reductie van het ziekteverzuim te komen. 

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen, nadat de kantonrechter zich ervan verzekerd heeft dat het verzoek geen verband hield met het bestaan van een opzegverbod. Het opzegverbod geldt tijdens ziekte. Op het moment van indiening van het verzoekschrift bij de kantonrechter, was de werkneemster echter niet ziek. Het verzoek is gegrond op frequente ziekmeldingen van de werkneemster en de gevolgen daarvan voor het ziekenhuis. Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt uit de door de werkgever verstrekte overzichten van het ziekteverzuim dat vooral de laatste jaren de ziekmeldingen van de werkneemster sterk zijn toegenomen en dat deze ziekmeldingen een onevenredig groot deel van de alle ziekmeldingen van de werknemers op de betreffende afdeling betreffen. Er zijn vanaf 2004/2005 diverse gesprekken tussen partijen geweest om de (gevolgen van) de frequente ziekmeldingen te bespreken en te komen tot een oplossing. Dit heeft niet tot resultaat geleid. In tegendeel, het aantal ziekmeldingen – en daarmee de problemen voor het ziekenhuis – zijn de laatste jaren enkel toegenomen. De kantonrechter stelt dat het mogelijk moet zijn om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden, op grond van frequente ziekmeldingen, onder verwijzing naar de criteria die het CWI (UWV Werkbedrijf) hanteert, namelijk:

  1. er moet sprake zijn van regelmatig ziekteverzuim;
  2. dit ziekteverzuim moet dusdanig verstorend werken op het arbeidsproces of onevenredig zwaar drukken op de andere werknemers dat het van de werkgever in redelijkheid niet verlangd kan worden de arbeidsrelatie voort te zette;
  3. naar verwachting zal de werknemer niet binnen 26 weken hersteld zijn, en;
  4. het is redelijkerwijs niet mogelijk de werknemer te herplaatsen naar een aangepaste of een andere passende functie binnen de organisatie.

De kantonrechter overweegt dat in dit geval de arbeidsongeschiktheid niet werk-gerelateerd is en de frequente ziekmeldingen tevens risico’s opleveren voor de zorgverlening. Herplaatsing in een andere, interne zorggerelateerde functie, behoort ook niet tot de mogelijkheid, nu dat tot op dezelfde ongewenste consequenties zal stuiten. Het is niet aannemelijk dat de werkneemster binnen de organisatie herplaatst kan worden. Werkneemster was niet bereid externe functies te aanvaarden. Het aanbod van het ziekenhuis om met behulp van een extern bureau een passende functie te zoeken en/of de sterke punten en interesses van werkneemster nader te laten onderzoeken, heeft de werkneemster afgewezen.

De werkgever had in haar ontbindingsverzoek al aangebonden om een beëindigingsvergoeding aan werkneemster te betalen, berekend conform de kantonrechtersformule, met toepassing van correctiefactor C = 1. Gelet op bovengenoemde omstandigheden zag de kantonrechter geen grondslag om de hogere, door werkneemster gevorderde, vergoeding aan de werkneemster toe te kennen. Immers, de ziekte van de werkneemster ligt in beginsel in de risicosfeer van de werkgever; werkneemster kan geen verwijt worden gemaakt met betrekking tot haar medische klachten. Het toekomstperspectief met betrekking tot een nieuwe baan zal niet rooskleurig zijn voor werkneemster, maar het ziekenhuis heeft voldoende pogingen ondernomen om voor werkneemster intern, dan wel extern, een nieuwe passende functie te vinden.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim is en blijft dus mogelijk. De werkgever dient aan de hand van overzichten de frequentie (het aantal en de duur van de ziekmeldingen) aan te tonen, alsmede welke – storende – gevolgen dat heeft voor de continuïteit van het (productie-/arbeids)proces.