‘Oneerlijke Handelspraktijken bij Wijnoutlet.nl – Is Hun Kortingenbeleid In Strijd Met Mededingingsregels?’

18 oktober 2017

Online wijnwinkel Wijnoutlet.nl is door de Rechtbank Midden-Nederland schuldig bevonden aan oneerlijke handelspraktijken en heeft daarmee de consument onrechtmatig behandeld. Deze beslissing werd eind september genomen in een kort geding dat door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) was aangespannen. De branchevereniging beschuldigde Wijnoutlet.nl ervan dat zij consumenten misleidde door onjuiste informatie te verstrekken bij de aangeboden wijnen.

Reclame Code Commissie Besluit voorafgaand aan het Gerechtelijk Oordeel

De KVNW had al in maart een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC), het orgaan dat beoordeelt of reclame-uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code. In juni oordeelde de RCC dat bepaalde reclame-uitlatingen van Wijnoutlet.nl onjuiste (prijs)informatie bevatten. Bijvoorbeeld een advertentie van een wijn die voor €6,99 werd aangeboden met de tekst “elders €13,98”, terwijl deze wijn op dat moment alleen door Wijnoutlet.nl werd verkocht. Daarnaast claimde ze dat een bepaalde wijn een gouden medaille had gewonnen, zonder hiervoor bewijs te kunnen leveren. De RCC achtte deze uitingen misleidend en in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Wijnoutlet.nl negeerde echter de aanbeveling van de RCC om niet langer op deze manier te adverteren.

De Rechter Oordeelt

KVNW accepteerde dit niet en spande een kort geding aan. De voorzieningenrechter oordeelde inderdaad dat Wijnoutlet.nl zich schuldig had gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. Zo maakte het bedrijf onjuiste en misleidende prijsvergelijkingen bij de verkoop van ten minste zeven wijnen. Dit was volgens het oordeel van de rechter in strijd met het verbod op misleidende en frauduleuze reclame.

Wat de laatste twee punten betreft, bleek de rechter het niet eens met de KVNW. Wijnoutlet.nl is geen lid van de brancheorganisatie en is dus niet gebonden aan de Reclamecode voor alcoholische dranken. Ook mag Wijnoutlet.nl prijsvergelijkingen blijven maken met producten van buitenlandse leveranciers, zolang de consument op een juiste manier wordt geïnformeerd over de prijzen.

Wijnoutlet.nl moet nu, naast het betalen van de proceskosten van de KVNW, een rectificatietekst op hun website plaatsen.

Voor nu komt Wijnoutlet.nl er nog redelijk goed vanaf. De KVNW had ook kunnen kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wat mogelijk tot een boete voor Wijnoutlet.nl had kunnen leiden.

Werken kortinglimieten voor alcoholische dranken?

In de uitspraak wordt ook verwezen naar een kortinglimiet waaraan leden van de KVNW gebonden zijn. Hoewel dit op het eerste gezicht in strijd lijkt met de concurrentieregels, is de achtergrond van deze maximale korting gelegen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RVA).

Tot slot, het is niet altijd duidelijk welke handelspraktijken zijn toegestaan en/of mogelijkerwijs in strijd zijn met de mededingingsregels. Als je hier meer over wilt weten, bezoek dan de website van de ACM, of neem vrijblijvend contact op met Silvia Vinken of Sophia Wittkämper.