Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

29 juni 2016

Recent hebben sociale partners een onderhandelingsakkoord gesloten voor de CAO Voortgezet Onderwijs (CAO VO). Naast een loonsverhoging, kent dit akkoord wijzigingen ten gevolge van de Wet werk en zekerheid (WWZ). De WWZ heeft namelijk aanpassingen aangebracht ten aanzien van onder andere het aantal toegestane contracten voor bepaalde tijd en de wettelijke WW-periode en heeft daarnaast ook de transitievergoeding geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt bekeken welke gevolgen de wijzigingen van het onderhandelingsakkoord concreet met zich brengen.

Contract voor bepaalde tijd
Opvallend aan het onderhandelingsakkoord is dat geen mogelijkheid is gebruikt het aantal toegestane contracten voor bepaalde tijd te verruimen. De wet maakt het sinds 1 juli 2015 mogelijk om bij cao het aantal contracten voor bepaalde tijd op te rekken van drie naar maximaal zes en de termijn waarbinnen dat kan op te rekken van 24 naar 48 maanden. De sociale partners hebben echter geen gebruik gemaakt van deze verruimingsmogelijkheid. Dit betekent dat binnen een tijdvak van twee jaar maximaal drie maal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeengekomen kan worden.

Opzeggingsbepaling
De opzeggingsbepaling van een contract voor bepaalde tijd is komen te vervallen en vervangen door een aanzegverplichting, zoals die overigens voor iedere arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden sinds 1 juli 2015 verplicht is.

Transitievergoeding
De transitievergoeding geldt bij ontslag op initiatief van de werkgever in het bijzonder onderwijs. Wanneer een werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest (dat kan ook een tijdelijk contract zijn) moet de vergoeding worden betaald. Omdat het recht op een transitievergoeding (vooralsnog) niet geldt voor het openbaar onderwijs, hebben de sociale partners besloten om het sociale zekerheidsstelsel te handhaven van de huidige cao. Dit sociale zekerheidsstelsel is vooral gericht op een bovenwettelijke WW-uitkering.

WW-uitkering
Opvallend is het terugdraaien van de versobering van de publieke WW-uitkering. Sinds de inwerkingtreding van de Wwz wordt de WW-uitkering versoberd van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. De sociale partners hebben nu besloten het derde WW-jaar terug te laten keren en een bovenwettelijke uitkering te introduceren. Bovendien blijft de (bovenwettelijke) private WW-uitkering gehandhaafd, waardoor de totale WW-duur kan oplopen tot maximaal 72 maanden.

Duaal ontslagstelsel
De WWZ heeft daarnaast wijzigingen aangebracht in het ontslagstelsel. De werkgever heeft sinds 1 juli 2015 geen keuzemogelijkheid meer welke weg hij kiest wanneer die een arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Het wettelijk stelsel bepaalt namelijk of de werkgever zich tot het UWV of de kantonrechter moet richten om de werknemer te kunnen ontslaan.

Voordat het onderhandelingsakkoord daadwerkelijk leidt tot een cao-akkoord, heeft de Algemene Onderwijs bond (AOb) het laatste woord. Als de AOb instemt met het bereikte akkoord, zal de CAO al vanaf 1 juli 2016 inwerking gaan treden. Hoewel de nieuwe CAO met name technische en tekstuele wijzigingen bevat, constateren wij dat de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de WWZ nog steeds grote impact hebben op onderwijsinstellingen. Heeft u daar vragen over of heeft u andere vragen op het gebied van onderwijs, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Jeff of andere leden van ons Team Onderwijs.