Omzetvoorspelling en verantwoordelijkheid: Een cruciale waarschuwing voor Franchisegevers!

28 februari 2017

Als franchisenemer die bij een franchiseformule aansluit, zijn er vaak grote investeringen aan verbonden. Het is niet zeldzaam dat een franchisegever, op verzoek of niet, een omzetprognose verstrekt om franchisenemer inzicht te geven in de resultaten en de potentie van de formule. Helaas blijkt het regelmatig dat de omzetprognose door de franchisenemer niet gehaald wordt. Dit leidt vaak tot discussies over de verantwoordelijkheid. Is de franchisegever verantwoordelijk omdat de zaken rooskleuriger werden voorgesteld dan ze zijn, of heeft de franchisenemer steken laten vallen?

De hoofdregel was tot voor kort als volgt: Franchisegevers zijn in beginsel niet verplicht om prognoses te verstrekken aan hun (beoogd) franchisenemer. Als de franchisegever toch een omzetprognose verstrekt, kan hij in sommige gevallen onrechtmatig handelen, als hij wist van fouten in de verstrekte prognose en de franchisenemer daar niet op gewezen heeft.

Deze hoofdregel is gebaseerd op het Paalman/Lampenier arrest. Hoewel het in dit arrest ging om een door de franchisegever ingeschakelde derde die de prognose had opgesteld, werd deze uitspraak vaak toegepast op situaties waarin de franchisegever zelf de prognose had opgesteld.

Echter, sinds het “Street-One” arrest moet de franchisegever veel zorgvuldiger omgaan met zelfopgestelde prognoses. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat wanneer een franchisegever zelf een prognose opstelt, hij sneller aansprakelijk zal zijn als blijkt dat de prognose ondeugdelijk is.

Samengevat: als de franchisegever zelf het onderzoek heeft uitgevoerd en het blijkt dat er fouten in de verstrekte prognose aan de franchisenemer zitten, dan is de franchisegever aansprakelijk als de onjuiste prognose het gevolg is van zijn onzorgvuldigheid. Het is ook mogelijk dat er sprake is van onzorgvuldig handelen, zelfs als de franchisegever niet wist dat de prognose fouten bevatte.

Het Street-One arrest legt franchisegevers een extra zorgplicht op wat betreft hun eigen prognoses, wanneer ze zich willen behoeden voor aansprakelijkheid. Het zou ons dan ook niet verbazen als franchisegevers als gevolg van dit arrest stoppen met het verstrekken van prognoses, of een deskundige inschakelen om een prognose op te stellen. In wezen wordt van franchisegevers nu meer voorzichtigheid gevraagd.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met onze advocaten Roxanne Hofman of Minos van Joolingen.

Wil je op de hoogte blijven? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.