Omzetprognose en aansprakelijkheid: Franchisegevers opgelet!

28 februari 2017

Als een franchisenemer zich aansluit bij een franchiseformule, gaat dit vaak gepaard met grote investeringen. Het is niet ongebruikelijk dat een franchisegever – al dan niet op verzoek van de franchisenemer – een omzetprognose verstrekt om franchisenemer inzicht te geven in de resultaten en de potentie van de formule. Het komt echter met regelmaat voor dat de omzetprognose door franchisenemer helaas niet worden gehaald. Er ontstaan dan vaak discussies over wie daarvoor verantwoordelijk is. Heeft de franchisegever de zaken rooskleuriger voorgesteld dan ze zijn of heeft de franchisenemer steken laten liggen?

Tot voor kort was de hoofdregel als volgt: Franchisegever is in beginsel niet gehouden om prognoses te verstrekken aan zijn (beoogd) franchisenemer. Verstrekt de franchisegever wel een omzetprognose, dan kan hij onder omstandigheden onrechtmatig handelen, indien de franchisegever wist van de fouten in de verstrekte prognose en hij de franchisenemer daar niet op heeft geattendeerd.

Deze hoofdregel is terug te voeren op het Paalman/Lampenier arrest. In dit arrest ging het weliswaar om een situatie waarbij een door franchisegever ingeschakelde derde de prognose had opgesteld (en dus niet de franchisegever zelf), dit liet echter onverlet dat deze uitspraak vaak werd toegepast op situaties waarbij de franchisegever zelf de prognose had opgesteld.

Vanaf heden dient de franchisegever echter nog zorgvuldiger te handelen ten aanzien van zelf opgestelde prognoses. In het “Street-One” arrest heeft de Hoge Raad namelijk bepaald dat wanneer een franchisegever zelf een prognose opstelt hij veel eerder aansprakelijk zal zijn, indien blijkt dat de prognose ondeugdelijk is.

Met andere woorden: wanneer de franchisegever zelf het onderzoek heeft uitgevoerd en later blijkt dat de aan de franchisenemer verstrekte prognose fouten bevat, dan is de franchisegever aansprakelijk als de foute prognose te wijten is aan zijn onzorgvuldigheid. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er óók sprake van onzorgvuldig handelen kan zijn als de franchisegever niet wist dat de prognose fouten bevatte.

Zorgplicht franchisegever

Het Street-One arrest legt franchisegever een verdergaande zorgplicht op ten aanzien van eigen opgestelde prognoses als hij aansprakelijkheid wil vermijden. Het zal ons dan ook niet verbazen als dit arrest tot gevolg heeft dat een franchisegever of wel in het geheel afziet van het verstrekken van een prognose dan wel deskundige inschakelt om een prognose voor hem op te stellen. Al met al is er voor een franchisegever dus meer zorgvuldigheid geboden.

Meer weten?  

Mail vrijblijvend met onze advocaten Roxanne Hofman of Minos van Joolingen.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.