Nu geen overschrijding van de asbestnormen is geconstateerd is ten onrechte overgegaan tot sluiting van winkelcentrum

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

p>Op 9 februari jl. heeft de Rechtbank Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de vraag of de gemeente in zijn algemeenheid een beroep kan doen op de algemene zorgplichtbepaling van de Woningwet bij een geconstateerde verhoogde concentratie van asbest, en zo ja, of in dit concrete geval sprake was van overtreding van artikel 1a van de Woningwet, die een onmiddellijke en algehele sluiting van het winkelcentrum rechtvaardigde. De eerste vraag moet bevestigend worden beantwoord en de tweede vraag niet.

De gemeente Westland is sinds 7 december 2007 eigenaar van een winkelcentrum in ‘s-Gravenzande. Zij heeft deze eigendom verworven met het oog op de herontwikkeling van het kernwinkelgebied. Deze herontwikkeling omvat onder meer de sloop van het winkelcentrum. Ten behoeve van de sloop is Search onderzoek gedaan naar een mogelijke asbestverontreiniging. De resultaten van de onderzoeken zijn neergelegd in de rapportage asbestinventarisatie van 6 februari 2008 en de risicobeoordelingsrapportage van 3 maart 2008. Search concludeert in laatstgenoemde rapport dat in het winkelcentrum geen actueel risico aanwezig is. Vanwege de aangetroffen asbeststof kan er wel een potentieel risico ontstaan. Daarom adviseert Search een aantal maatregelen te nemen, waaronder het afgesloten houden en zo snel mogelijk saneren van de voormalige Blokkerwinkel. Na verlening door verweerder van de vereiste sloopvergunning op 30 mei 2008 en het opstellen van een plan van aanpak werd op of rond 30 juli 2008 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de asbestsanering. Vervolgens heeft RZW lamellen verwijderd, teneinde rondom de voormalige Blokkerwinkel een afsluitende schutting te plaatsen. Omdat RZW vermoedde dat bij die werkzaamheden asbest was vrijgekomen, heeft zij aan Sanitas opdracht gegeven tot het doen van een asbestonderzoek. Uit de rapportages van Sanitas van 30 juli 2008 blijkt dat op een aantal locaties zeer veel asbest is aangetroffen. Op 31 juli 2008 heeft RZW het College van B[AMP]W van de gemeente Westland, hierna te noemen: ?verweerder?, ge?nformeerd over de gang van zaken bij de voorbereidende sloopwerkzaamheden en de rapportages van Sanitas van 30 juli 2008 overgelegd. Naar aanleiding hiervan heeft verweerder vervolgens besloten tot het toepassen van bestuursdwang en vervolgens om ongeveer 13.00 uur het winkelcentrum voor het publiek gesloten. Bij besluit van 1 augustus 2008 heeft verweerder de feitelijke sluiting op 31 juli 2008 op schrift gesteld. Aan het besluit heeft verweerder ten grondslag gelegd dat, nu als gevolg van de verhoogde concentratie van asbest sprake was van gevaar voor de gezondheid, het winkelcentrum in strijd met artikel 1a van de Woningwet toegankelijk was voor het (winkelend) publiek. Bij besluit van 5 november 2008 heeft verweerder het besluit van 1 augustus 2008 met ingang van 5 november 2008 ingetrokken, omdat er geen reden meer was het winkelcentrum Koningswerf gesloten te houden.

Klik op onderstaande bijlage om het gehele artikel te lezen.

» Download bijlage (001602_nu-geen-overschrijding-van-de-asbestnormen.pdf)