NPCF is volgens de Mededingingswet geen consumentenorganisatie: een uitgebreide uitleg

13 april 2015

**De Rechtbank Rotterdam en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)**

Op 9 april 2015 verklaarde de Rechtbank Rotterdam de
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) niet-ontvankelijk in haar beroep tegen de ACM (Autoriteit Consument & Markt). De zaak ging over een vergunningsbesluit dat was afgegeven voor de fusie van twee Brabantse ziekenhuizen.

Dankzij deze vergunning konden het Lievensberg ziekenhuis uit Bergen op Zoom en het Sint Franciscus ziekenhuis uit Roosendaal fuseren en doorgaan onder de naam Bravis. De NPCF was in beroep gegaan tegen het fusievergunning van de ACM omdat zij van mening was dat de gefuseerde ziekenhuizen van invloed zouden zijn op de mededinging.

**Wat is een ‘belanghebbende’?**

Volgens de Mededingingswet kunnen consumentenorganisaties als een belanghebbende beschouwd worden bij besluiten die genomen worden op grond van deze wet. Een belanghebbende kan een bezwaar indienen en zijn of haar mening geven over een besluit, zelfs voordat het genomen is.

**Belangen: patiënten versus patiëntenorganisaties**

Maar de rechtbank oordeelde dat de NPCF niet opkomt voor de collectieve belangen van patiënten. In plaats daarvan komt de federatie op voor de belangen van patiënten-consumentenorganisaties. Dit uitte zich in het feit dat onder haar leden landelijke en regionale patiëntenorganisaties zijn, die geen bezwaar hadden tegen de fusie.

**Overige argumenten**

Naast het argument van NPCF dat ze beroep hadden ingesteld om te zorgen dat fusies in de zorgsector correct worden beoordeeld, werd ze niet-ontvankelijk verklaard omdat ze niet voldeed aan de definitie van een consumentenorganisatie volgens de Mededingingswet.

**Wat betekent dit vonnis?**

Het vonnis onderstreept dat de criteria om als belanghebbende te worden aangemerkt, streng zijn. Een consumentenorganisatie moet kunnen aantonen dat ze een direct (proces)belang heeft.

In een artikel in het NRC Handelsblad zei Wilna Wind, directeur van NPCF, dat de ACM voornamelijk met zorgverzekeraars en -aanbieders in gedachten hun beslissingen neemt, en niet met consumenten. Ze was verrast dat vooral patiënten die direct onder invloed staan van deze fusies, moeite hebben om gehoord te worden door de ACM.

Nieuwsgierig geworden over dit onderwerp? Neem contact op met Silvia Vinken en Esra van der Wolk via mail. Je kunt ook onze eBooks en nieuwsbrieven downloaden om op de hoogte te blijven.