NMa wil handhavend optreden in zorgmarkt

sector:

Zorg

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 januari 2010

De tijd van voorlichting over de mededingingsregels in de zorgmarkt is voorbij, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft aangegeven op te zullen treden tegen overtredingen van het mededingingsrecht. Publieke belangen als kwaliteit en toegankelijkheid van zorg spelen hierbij een grote rol zo schrijft de NMa in haar consultatiedocument over de NMa-agenda 2010-2011. Werkgeversorganisaties en zorgverzekeraars zeggen dat marktwerking in de zorg nog relatief nieuw is en dat daarbij een adviserende rol van de NMa passend is.

De NMa vraagt in het consultatiedocument belanghebbenden om een reactie op de NMa-agenda 2010-2011, waarin zij haar voornemens uiteen zet. De reacties publiceert de NMa iedere twee jaar en bieden haar vaak waardevolle informatie omtrent de visie van belanghebbenden. Het biedt ook de mogelijkheid deze visies mee te wegen in de prioriteitstelling.

Zorgverzekeraars Nederland constateert dat marktwerking in de zorg nog relatief nieuw is en dat partijen nog zoekende zijn met betrekking tot de positie die zij willen en kunnen innemen. De koepel van zorgverzekeraars vindt het passend dat de NMa hierbij enigszins terughoudend en adviserend optreedt. Zij voorziet verschillende problemen met het mededingingsrecht ten opzichte van de ontwikkelingen in de zorgsector. In het bijzonder vragen de zorgverzekeraars hoe de NMa aankijkt tegen het verplicht stellen van ketenzorg. De samenwerkingsovereenkomsten die hieruit voortvloeien zullen mogelijkerwijs in sommige gevallen aan het mededingingsrecht moeten worden getoetst.

VNO-NCW en MKB Nederland vinden ook dat marktwerking in de zorg nog betrekkelijk nieuw is. De aankondiging dat de NMa handhavend gaat optreden roept vragen op. Partijen zijn nog altijd sterk gebonden aan regelgeving. De NMa moet dan ook een adviserende rol innemen. Daarnaast zegt VNO-NCW en MKB Nederland in hun reactie dat de afbakening tussen de NMa, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie van de Gezonsheidszorg (IGZ) een belangrijk aandachtspunt is. Beide partijen zijn van mening dat de rol van de NZa geen structureel karakter moet hebben en dat op termijn bij een volwaardige markt toezicht op de zorg een onderdeel van de NMa moet zijn.