NMa wijst KNGF op gevaar van collectief optreden richting zorgverzekeraars

sector:

Zorg

31 december 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft het Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in een gesprek gewezen op concurrentiebeperkende risico’s van haar advies aan de leden om als collectief op te treden richting zorgverzekeraars. Dergelijke adviezen kunnen de onderlinge concurrentie tussen fysiotherapeuten beperken. De NMa heeft de KNGF nadrukkelijk verzocht om haar leden duidelijk te maken dat zij individueel moeten beslissen om wel of geen contract met de verzekeraar de sluiten.

De aanleiding voor het gesprek was de oproep aan de leden van het KNGF op de website van de branchevereniging om vooralsnog geen contracten te ondertekenen met verzekeraars. De oproep komt voort uit een meningsverschil tussen fysiotherapeuten en verzekeraars over het gebruik van een kwaliteitssysteem. Een dergelijke oproep kan als collectieve boycot functioneren en zo de concurrentie tussen fysiotherapeuten beperken.

De KNGF heeft aangegeven niet de intentie te hebben gehad de concurrentie te beperken en zich aan de Mededingingswet te willen houden. De NMa volgt kritisch wat er verder gebeurt en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

Bron: www.nma.nl