NMa verheldert de regels voor gezamenlijke aankopen door zorgverzekeraars: Een gedetailleerde blik

sector:

Zorg

31 december 2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft recentelijk een informatiekaart gepresenteerd die de regels voor gezamenlijke zorginkoop door zorgverzekeraars verduidelijkt. Volgens deze regelgeving mogen zorgverzekeraars in bepaalde situaties samen optreden bij het selecteren van zorgaanbieders. Dit dient echter wel gericht te zijn op het waarborgen van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Op deze manier kunnen concurrentie en kwaliteit van de zorg naast elkaar bestaan en worden bevorderd.

Zorgverzekeraars mogen bijvoorbeeld samen een ziekenhuis kiezen dat ‘hoogcomplexe’ behandelingen uitvoert die niet vaak voorkomen. Dit soort samenwerking is alleen toegestaan als het noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de zorgverlener voldoende vraag krijgt om te voldoen aan een minimumnorm voor de betreffende behandeling. Bovendien mogen de verzekeraars samen met de medisch specialisten van wetenschappelijke verenigingen meewerken aan de totstandkoming van landelijke minimumkwaliteitsnormen. Hierbij moet het elke verzekeraar vrij staan om individueel een hogere kwaliteitsnorm voor de inkoop te hanteren. De informatiekaart van de NMa biedt inzicht in deze situaties en verheldert welke mogelijkheden de Mededingingswet biedt.

Het opstellen van de informatiekaart heeft plaatsgevonden na overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De zorgverzekeringssector is benoemd als een prioriteit in de NMa Agenda 2010-2011.

Vanaf 1 januari 2013 zal de NMa, samen met de Consumentenautoriteit en OPTA, verder gaan onder de naam Autoriteit Consument en Markt (ACM). De nieuwe toezichthouder heeft als doel om markten te laten werken ten behoeve van de belangen van consumenten. Om dit doel te bereiken, zal de ACM zich richten op drie kerntaken: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Voor meer informatie, raadpleeg [www.nma.nl](http://www.nma.nl/).