NMa start toezicht Wet Markt en Overheid met ingang van 1 juli 2012

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

03 juli 2012

Als de overheid concurreert met bedrijven, gelden per 1 juli 2012 vier regels om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. Deze regels staan in de nieuwe Wet Markt en Overheid. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) controleert of overheden zich aan de regels houden.

Het gaat om de volgende regels:

1. Kostendoorberekening
Overheden moeten de integrale kosten van een product en/of dienst doorberekenen in de prijs. Zo moet een gemeentelijke plantsoenendienst die ook particuliere tuinen onderhoudt, de kosten van dat particuliere onderhoud volledig in rekening brengen.

2. Bevoordelingsverbod
Overheden mogen hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen boven concurrerende bedrijven. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een gunstige financiering.

3. Gegevenshergebruik
Overheden mogen hun gegevens alleen hergebruiken voor andere producten en/of diensten als andere organisaties of bedrijven ook (onder dezelfde voorwaarden) deze gegevens kunnen gebruiken. Een gemeente mag bijvoorbeeld de gemeentelijke basisregistratie alleen gebruiken voor het versturen van een commerciële mailing als zij die gegevens onder dezelfde voorwaarden aan derden beschikbaar stelt.

4. Functiescheiding
Als een overheid voor bepaalde producten en/of diensten een bestuurlijke rol vervult en die activiteiten ook zelf uitvoert, mogen niet dezelfde personen betrokken zijn. Zo wordt voorkomen dat de gemeenteambtenaar die de aanvragen voor een kapvergunning behandelt, tegelijkertijd ook betrokken is bij het particulier aanbieden van kapwerkzaamheden.

Voor bestaande producten of diensten geldt een overgangstermijn van twee jaar. In die periode kan de NMa niet optreden. De overgangstermijn geldt niet voor nieuwe activiteiten door overheden. Voor de gedragsregel functiescheiding geldt een overgangstermijn van één jaar. Bij een overtreding van de regels kan de NMa een dwangsom opleggen.

Uitzonderingen
De nieuwe regels gelden niet voor het lager en hoger onderwijs, de publieke omroep en voor activiteiten die de overheid in het algemeen belang uitvoert of als er sprake is van staatssteun. Een overzicht van alle uitzonderingen staat op de website van de NMa: www.nma.nl.