Ex-werknemer krijgt boete van NMa vanwege het niet meewerken aan onderzoek: een uitgebreide analyse

30 december 2000

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft onlangs een besluit aangekondigd waarin een voormalige werknemer een persoonlijke boete van €10.000 kreeg opgelegd. De reden voor deze boete was het weigeren van medewerking aan een kartelonderzoek van de NMa.

Het specifieke onderzoek betrof mogelijke kartelovertredingen in de boomkwekerijsector. De NMa vermoedde sterk dat de voormalige werknemer over belangrijke informatie voor dit onderzoek beschikte. Ondanks herhaalde verzoeken van de NMa om een verklaring af te leggen, weigerde de ex-werknemer dit te doen uit angst voor mogelijke recriminaties van zijn vroegere werkgever.

Aansprakelijkheid
Volgens de NMa was deze angst ongegrond en had de ex-werknemer geen geldige reden om medewerking te weigeren. Als de ex-werknemer kan aantonen dat hem geen blaam treft, kan de NMa besluiten geen boete op te leggen. Maar aangezien dit niet het geval was, werd er uiteindelijk een boete van €10.000 opgelegd. Bij de vaststelling van de boete werd rekening gehouden met de financiële situatie van de voormalige werknemer.

Het is voor het eerst dat de NMa, onder de nieuwe maximale boetegrens van €450.000, een boete oplegt wegens overtreding van de plicht tot medewerking aan een NMa-onderzoek. In het kader van een dergelijk onderzoek heeft de NMa onder andere de bevoegdheid om informatie op te vragen. In principe is iedereen verplicht om daaraan mee te werken. Deze verplichting geldt ook voor ex-werknemers van bedrijven, zoals in dit specifieke geval.

Als u meer informatie wilt over het bovenstaande, kunt u contact opnemen met Silvia Vinken.