NMa legt boete op aan ex-werknemer wegens niet-meewerken aan onderzoek

expertise:

Mededinging & Regulering

18 november 2009

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 10 november jl. een boete opgelegd van EUR 100.000 aan een ex-werknemer. De ex-werknemer beriep zich bij het verzoek om inlichtingen op zijn zwijgrecht. De NMa oordeelde dat de ex-werknemer geen zwijgrecht toekwam. De ex-werknemer weigerde hierdoor mee te werken aan mededingingsrechtelijk onderzoek.

Van de ex-werknemer werden inlichtingen gevorderd vanwege mogelijke overtredingen van de Mededingingswet door de onderneming waar de ex-werknemer tot een aantal jaren geleden in commerciële managementfuncties werkzaam was. Een ieder is verplicht mee te werken aan een onderzoek door de NMa op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Door geen antwoord te geven op de vragen en een beroep te doen op het zwijgrecht, is de wettelijke medewerkingsplicht geschonden, aldus de NMa.

Op grond van schending van de medewerkingsplicht heeft de NMa deze persoon een boete opgelegd. Op basis van de ernst van de overtreding heeft de NMa een boete vastgesteld van EUR 100.000. De NMa heeft daarbij rekening gehouden met de financiële situatie van de betreffende persoon. De maximale boete die de NMa kan opleggen wegens het schenden van de plicht tot medewerking aan een onderzoek bedraagt EUR 450.000. Bij het vermoeden van een overtreding van het kartelverbod kan een ieder die tot de onderneming behoort, die onderwerp van een mededingingsrechtelijk onderzoek is, een beroep doen op het zwijgrecht. De NMa is van mening dat dit recht niet geldt voor een ex-werknemer, nu deze niet meer aan de onderneming verbonden is.

Ook in eerdere besluiten stelde de NMa zich op dit standpunt, daarbij werden boetes van EUR 150.000 opgelegd aan twee ex-directeuren vanwege het niet-meewerken aan een onderzoek van de NMa.